Kan landets ansvarlige politikere stave til ansvarlighed
Hvis Danmark sender flygtninge tilbage til Irak, risikerer flygtningene at blive dræbt

For nogle dage siden besøgte jeg flygtningelejren i Sandholm, forud for den protestaktion, der skulle finde sted i Hillerød. Jeg fik der lejlighed til at tale med en gruppe af de irakiske »indsatte«, både kristne og muslimer, som alle håbede, at den kommende aktion i Hillerød ville være med til at åbne den danske regerings øjne for de irakiske flygtninges håbløse situation.

 

I dagene op til protestgudstjenesten var der desuden kommet meget klare meldinger fra UNHCR, der på det stærkeste opfordrede de europæiske lande til at give asyl til de iranske flygtninge fra den sydlige og centrale del af landet, der opholder sig på europæisk grund. Mange af de flygtninge, der er i Danmark, har været rundt i de danske flygtningelejre i adskillige år.

 

Nu kan vi så læse, at den danske regering agter at sidde opfordringen fra UNHCR overhørig – ja faktisk agter man at tvinge folk tilbage til Irak, for så vidt det overhovedet kan lade sig gøre.

Flygtninge bliver dræbt

De flygtninge, jeg talte med i Sandholm, fortalte alle, at de ved en eventuel hjemsendelse var ganske sikre på, at de ville blive dræbt. Ikke som ofre for den tilfældige terror, som store dele af landet er genstand for, men simpelthen fordi de kommer tilbage fra Europa. De kriminelle bander i Irak vil tage det for givet, at folk, der har opholdt sig en årrække i Danmark, vil komme med lommerne fulde af fremmed valuta, så når de vil blive sendt hjem, vil de blive mål for sådanne grupper, der vil aftvinge dem penge, som de ikke har, og derfor med meget stor sandsynlighed vil slå dem ihjel i bestræbelserne på at få dem til at betale.

 

Det er den virkelighed, disse i forvejen hårdt pressede mennesker nu skal forvente at skulle se i øjnene inden for en nær fremtid. Mon vore ansvarlige politikere kan stave til menneskelighed?