Administration 

Især nordjyder vil have flere cykelstier

PRM / Især nordjyder vil have flere cykelstier

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Cyklistforbundet

- Undersøgelsens resultater sender et klart og vigtigt signal til politikerne. Danskerne ser cyklen som en vigtig del af løsningen, når det handler om at skabe et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Med undersøgelsen Danskerne om cykellandet Danmark er et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år blevet spurgt om holdninger til et cykelvenligt Danmark. Undersøgelsen, der er gennemført af analysebureauet Megafon for Cyklistforbundet, viser en overvældende opbakning blandt danskere til at fremme bæredygtig udvikling og prioritere cyklisme.

Næsten alle deltagere i undersøgelsen (95%) er helt eller overvejende enige i, at Danmark skal arbejde for at fremme bæredygtig udvikling. Størstedelen (84%) er desuden helt eller overvejende enige i, at vi i Danmark bør prioritere cyklisme og forblive et cykelland.

Når der bliver spurgt ind til begrundelser for, hvorfor Danmark bør prioritere cykelområdet, træder tre hovedårsager frem: 87% mener, at cyklen er godt for klima og miljø. 87% mener, at cykler skaber bedre folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter. 66 % mener, at cyklen vil mindske trængslen på vejene og mindske bilkøerne.

Men også her er der regionale forskelle. Hvor ni ud af ti i Region Hovedstaden mener at cyklen er god for klima og miljø, mener kun otte ud af ti det i Region Syddanmark.

Ser man på kønsforskellene, viser det sig, at mænd vil have cykelstier og færre stop for at cykle mere. Kvinder vil have mindre trængsel på cykelstien.

Hent undersøgelsen inkl. alle regionale tal (pdf)

ALT KLAR TIL DEN KLOGE BESLUTNING

Klaus Bondam kalder de nye tal et vink med en vognstang til Folketingets politikere. Han opfordrer politikerne til at tage den nye viden med sig, når de skal forhandle de kommende års trafikaftaler og indsatser for grøn omstilling.

- De samfundsmæssige argumenter for at foretage den investering og skabe de rammer, der får flere til at cykle mere i hverdagen, er for længst på plads. Vi har den viden, som der er brug for. En investering i cykelområdet er en investering i et stærkt, sundt og bæredygtigt Danmark. Med undersøgelsen kan vi nu slå fast, at den folkelige opbakning også er på plads. Der er ingen grund til at tøve med at styrke hverdagscyklingen, siger Klaus Bondam.

BILISTER SKAL TILBYDES ET STÆRKT ALTERNATIV

Selvom Danmark i udlandet bliver rost for at være et stærkt cykelland, er fakta, at færre og færre danskere cykler. Ifølge Vejdirektoratet er cykelandelen af alle ture gennemført af 10-85 årige bosat i Danmark faldet fra ca. 17% i 2014 til ca. 14 % i 2018.

Derfor opfordrede Cyklistforbundet med sit udspil CYKELLAND.NU i januar Folketinget at gennemføre fire politiske initiativer, som skal vende den udvikling. Det drejer sig blandt andet om at give kommuner lettere adgang til at indføre 30 km/t-zoner på udvalgte strækninger med mange cyklister og gående og give 25.000 danskere tilskud til at købe en el-cykel. En lignende ordning er med succes indført i Sverige.

Klaus Bondam glæder sig derfor over, at undersøgelsen bekræfter el-cyklens potentiale i forhold til at flytte bilister over til en grønnere og sundere transportform: Hver fjerde af de cyklister, der ikke cykler så ofte, siger, at en el-cykel kunne få dem til at cykle mere (26%). Derimod mener hver tredje blandt de danskere, der bruger bil som primært transportmiddel, at de ville cykle mere, hvis de havde en el-cykel (34%).

- Det giver i den grad mening at tilbyde bilister et stærkt alternativ til de lidt længere cykelture. 47 % af alle pendlerture for beskæftigede i Danmark er ifølge Danmarks Statistik på 10 km eller derunder, siger Klaus Bondam.

CYKLISTERS TRAFIKSIKKERHED STÅR I STAMPE

Cyklistforbundets Cykelland.Nu-forslag skal ses i lyset af, at mens antallet af dræbte og tilskadekomne bilister falder, har antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister og fodgængere ifølge Vejdirektoratet været stort set uændret siden 2012.

- Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre trafiksikkerhed. Gode og sikre cykelstier, der binder vores hverdag, vores hjem, skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter sammen, er forudsætningen for, at vi holder fast i cyklen og kan høste de enorme klimamæssige og sundhedsmæssige fordele, som ligger i det, siger Klaus Bondam.

Hent undersøgelse inkl. alle regionale tal (pdf)


UDVALGTE RESULTATER

Undersøgelsen 'Danskerne om cykellandet Danmark' er en repræsentativ undersøgelse blandt 1.207 danskere over 18 år. Den er foretaget af Megafon januar 2019 for Cyklistforbundet i forbindelse med lanceringen af Cyklistforbundets udspil CYKELLAND.NU.

Danskerne syn på et cykelvenligt samfund

 • 95% angiver at de er overvejende enige/helt enige i, at det er vigtigt, at Danmark arbejder for at fremme bæredygtig udvikling

 • 84% angiver, at de er overvejende eller helt enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme

 • At cykling er godt for folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter (87%), godt for klimaet (87%) og mindsker trængslen (66%) er de mest populære grunde til, at respondenterne er enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme

 • Jo yngre man er, desto mere mener man, at cyklen kan gøre en positiv forskel for klima og miljø. Det mener 95% af 18-29 årige mod 82% blandt de 40-49 årige.

 • Signifikant flere i Region Hovedstaden angiver, at cyklen er god for klima og miljø (90%) sammenlignet med gennemsnittet (87%), mens andelen i Region Syddanmark ligger nede på 80%.

Sådan oplever danskerne cykelforhold i eget lokalområde

 • Tre ud af ti danskere (35%) mener, at der mangler cykelstier der, hvor de bor og færdes. Signifikant flere i Region Nordjylland (50%) og færre i Region Hovedstaden (25%) angiver, at de er overvejende enige/helt enige i sammenlignet med gennemsnittet (35%)

 • Knapt hver tredje dansker (29%) oplever, at cykelstierne er i for dårlig stand

 • Seks ud af ti danskere (59%) er overvejende/helt enige i, at det er trygt at cykle der, hvor de bor

 • Hver femte dansker (20%) er overvejende uenige/helt uenige i, at det er trygt at cykle der, hvor de bor. I Region Nordjylland er hver fjerde (25%) overvejende/helt uenige i, at det er trygt at cykle der, hvor de bor.

Danskernes ønske om at cykle mere (spørgsmålet er kun stillet til ikke høj-frekvente cyklister)

 • Fire ud af ti af de ikke højfrekvente cyklister (42%) vil gerne cykle mere, end de gør i dag. 39% kunne det i nogen grad

 • Signifikant flere blandt de mellemfrekvente cyklister (49%) kunne i høj grad/i meget høj grad tænke sig at cykle mere sammenlignet med gennemsnittet (42%).

Det kan få danskerne til at cykle mere

 • Blandt de højfrekvente cyklister kunne flere bedre cykelstier (31%), cykelstier i grønne områder (32%) samt færre stop og hindringer på ruten (29%) få dem til at cykle mere.

 • Mænd vil have cykelstier og færre stop for at cykle mere. Kvinder vil have mindre trængsel på cykelstien. Flere mænd (22%) end kvinder (16%) svarer, at flere cykelstier kunne få dem til at cykle mere. Flere mænd (15%) end kvinder (10%) svarer, at færre stop og hindringer kunne få dem til at cykle mere. Omvendt svarer flere kvinder (11%) end mænd (6%), at mindre trængsel på cykelstierne kunne få dem til at cykle mere.

 • Flere i Region Hovedstaden (26%) og færre i Region Sjælland (11%) og Region Syddanmark (11%) svarer, at bedre mulighed for at kombinere cyklen med offentlig transport ville få dem til at cykle mere.

 • 34% af de respondenter, der har angivet bil som primært transportmiddel, er overvejende enige eller helt enige i, at de ville cykle mere, hvis de havde en el-cykel. Det er signifikant flere end gennemsnittet (26%).

Hent undersøgelse inkl. alle regionale tal (pdf)


Cyklistforbundets udspil CYKELLAND.NU

Cyklistforbundet har med CYKELLAND.NU præsenteret en politisk vision og fire konkrete forslag, som Cyklistforbundet opfordrer Folketingets politikere til at gennemføre hurtigst muligt:

 • Indføre en el-cykelpulje og give 25.000 danskere tilskud til at købe en el-cykel

 • Give kommunerne lettere adgang til at indføre 30 km/t-zoner på udvalgte strækninger med mange cyklister og gående

 • Indføre en skattemæssig fordel til cykelpendlere

 • Oprette ny national cykelpulje på 200 millioner kr. årligt, hvor stat og kommuner deles om udgiften til at anlægge flere og bedre cykelstier over hele landet.

De fire forslag skal sikre, at Danmark også fremover er et cykelvenligt samfund med alle de fordele i forhold til klima, sundhed og trængsel, som ligger i det.

Se udspil og forslag på www.cykelland.nu

Kontakt:

Direktør Klaus Bondam tlf.: 4070 8365 email: bondam@cyklistforbundet.dk

Kommunikations- og kampagnechef Jane Kofod tlf.: 2217 5588 email: jak@cyklistforbundet.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: