Iran straffer FN med ny lov
Det iranske parlament har vedtaget en ny lov, der skal begrænse samarbejdet med FN’s atomenergiagentur som straf for FN’s resolution om sanktioner mod Iran.

Onsdag kom en af Irans første politiske reaktioner på den FN-resolution, der sanktionerer Iran på grund af landets modvilje til at standse sit berygtede atomprogram.

Irans parlament vedtog med overvældende flertal onsdag at begrænse samarbejdet med FN’s atomenergiagentur og samtidig sætte mere tempo i bestræbelserne på at få beriget uran, oplyser AFP.

Den nye lov giver den iranske regering frie hænder til at samarbejde med atomenergiagenturet efter eget velbefindende.

Fra februar 2006 har Iran ikke tilladt FN adgang til visse af sine atomare anlæg, mens FN endnu har adgang til at inspicere andre.

Et af de parlamentsmedlemmer, der stemte imod lovforslaget, var den reformistiske Nourredine Pirmoazen.

»Afvisningen af FN-resolutionen betyder blot, at der vil komme en endnu mere streng resolution om to måneder. Den bedste løsning er at bygge bro mellem os og de andre lande for at mindske det anstrengte forhold,« sagde han.

161 parlamentsmedlemmer stemte for lovforslaget, og 15 stemte imod.