Illegalt arbejde boomer
Det illegale arbejde i Danmark sætter rekord.

Danske arbejdsgivere vælger i stigende grad at udnytte udlændinge til ulovligt arbejde. Det har resulteret i et rekordstort antal anmeldelser og sigtelser, viser ny statistik fra Rigspolitiet.

Ifølge de nye tal over ulovligt arbejde i 2006 modtog politiet i fjerde kvartal det højeste antal politianmeldelser om ulovlig benyttelse af udenlandsk arbejdskraft siden begyndelsen af 2005. Det er myndighederne, der har pligt til at slå ned på problemet, fastlår paraplyorganisationen for danske byggefagforeninger, det såkaldte BAT-kartel, over for fagforbundet 3F.

»Stigningen i antal anmeldelser om ulovlig benyttelse af udenlandsk arbejdskraft viser, at problemerne ikke er aftagende, som visse borgerlige politikere ellers konkluderede det for tre måneder siden,« siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet til 3F.

Flere sigtelser

Politiet modtog 258 anmeldelser om illegalt arbejde i fjerde kvartal 2006. Heraf var de 140 anmeldelser af arbejdsgivere, og det er det højeste tal siden 2005. De resterende 118 anmeldelser var af arbejdstagere, som i langt de fleste tilfælde kommer fra Polen.

Antallet af sigtelser mod arbejdsgivere, der bruger ulovligt arbejdskraft fra udlandet, er også vokset i det sidste kvartal i 2006. Der blev rejst 120 sigtelse mod arbejdsgivere og 117 mod arbejdstagere, og det er de højeste tal siden andet kvartal 2005.

Langt de fleste sager afsluttes med en bøde eller et bødeforelæg både til arbejdsgiver og arbejdstager. I december sidste år blev en gårdejer idømt en bøde på 400.000 kroner for at have underbetalt seks litauere, der arbejdede illegalt i Danmark i 2004.