Hurtig hjælp giver hurtigt job
Foto: Colorbox
Det betaler sig at hive fat i de unge ledige hurtigt.

Unge ledige i Halsnæs eller Køge kan godt kigge langt efter hurtig hjælp fra det lokale jobcenter. De unge bør også forberede sig på, at det vil tage mindst en uge længere at finde job end i resten af landet.

Helt omvendt er det for den unge blikkenslager eller kontorassistent, der bor i Gladsaxe, Jammerbugt, Skanderborg eller Vejen. Her kan de unge regne med, at hvis de melder sig ledige på det lokale jobcenter, så sker der hurtigt noget.

I Gladsaxe, Jammerbugt, Skanderborg og Vejen har kommunen nemlig regnet den ud: De unge ledige skal ikke have lov til at være i fred. Det betaler sig for alle, at jobcenteret får tidligt fat i de unge ledige.

Det billede aflæses også tydeligt i nye tal, som A4 har bearbejdet fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk.

Her viser det sig, at blandt de 25 kommuner, der er hurtigst til at gribe fat i de unge dagpengemodtagere mellem 20 og 24 år, kommer de unge i 22 kommuner i gennemsnit hurtigere i job end i resten af landet.

Lidt mindre tydeligt - men dog samme tendens - gør sig gældende for dagpengemodtagerne mellem 25 og 30 år. Her er 15 ud af de 25 hurtigste kommuner til at aktivere de ledige også hurtigere end landsgennemsnittet til at komme i arbejde.

I Gladsaxe er der en bevidst beslutning om, at "ingen ung må lave ingenting". Derfor er det syv ud af ti ledige unge over 25 år, der får en tidlig indsats, mens det for de helt unge er ni ud af ti, der efter tre måneders ledighed fortsat er i et aktiveringsforløb.

- Vi vil ikke miste en hel generation unge - fordi de ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er vi ikke bange for at indrømme, at i Gladsaxe går de unge ledige frem for alle andre ledige, og derfor har vores kommunalbestyrelse afsat ekstra midler til netop de unge ledige, forklarer jobcenterchef Peter Sidelmann.

I den modsatte ende af landet, nemlig i Jammerbugt, taler man også tidligt og meget med de unge ledige i jobcenteret. Men i den nordjyske kommune, hvor otte ud af ti unge får en tidlig indsats, er man ikke bange for, at virksomhedsrettet aktivering fastholder de unge i ledighed. I Jammerbugt hedder opskriften ud af ledighed: uddannelse og praktik på en virksomhed.

- Hos os er der ingen ung faglært ledig, der får lov til at gå ret længe uden en indsats. Efter fem ugers ledighed går jobcentret i gang med vejledning og opkvalificering i to uger og derefter virksomhedspraktik i fire til seks uger. Det virker, for mange af de unge, der kommer i virksomhedspraktik bliver hængende i samme virksomhed i fast job, forklarer jobcenterchef Leif Sørensen.

Selvom både A4's analyse af den tidlige indsats og forskningsresultater fra Aarhus Universitet taler sit klare sprog, advarer økonom Michael Svarer imod, at tro, at der findes lette svar på, hvordan den tidlige indsats skal foregå, hvor hurtig den skal være og hvem den skal være rettet imod.

- Vi kan desværre ikke give overordnede og fuldstændig klare, firkantede råd til politikerne eller jobcentrene om, hvad der er den mest effektive indsats for unge ledige. Det, der er godt for nogle grupper af unge, duer ikke for andre. Overordnet kan vi se, at coachende samtaler har god effekt og det samme har private løntilskudsjob, siger professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet.

At forskellige unge skal have forskellig indsats, er Frederiksberg Kommune et godt eksempel på. Her er det kun cirka hver tredje ung ledig, der får en tidlig indsats i jobcenteret. Det placerer Frederiksberg i bunden af listen. Men til gengæld er de unge på Frederiksberg op til tre uger hurtigere til at komme i job end landsgennemsnittet, og det giver Frederiksberg en topplacering.

- Vi har bevidst valgt ikke at satse på tidlig indsats for alle unge ledige. Nogle få har brug for det, og de får det. Men hovedparten af vores unge ledige er meget veluddannede, og langt de fleste finder lynhurtigt selv et job. Det giver ikke meget mening at aktivere en nyuddannet og velfungerende 27-årig akademiker efter få måneder, når vi ved, at det i snit tager fire - fem mdr. for en nyledig akademiker at søge og starte i et job. Derfor er der kun få af vores unge, der har gavn af en tidlig indsats, siger jobcenterchef Johnny L. Madsen.