Holocaust-benægtelse bliver ulovligt i EU
EU-landenes justitsministre ventes på torsdag at give deres støtte til en ny EU-lov, der vil gøre det ulovligt at benægte Holocaust. Ifølge justitsminister Lene Espersen vil det dog ikke gælde i Danmark.

Det er en ny fælleseuropæisk racismelov, der blandt andet vil gøre det ulovligt at benægte Holocaust samt at opfordre til vold mod etniske, religiøse eller nationale grupper, skriver Financial Times. Bliver en person dømt efter den nye lov, står vedkommende til tre års fængsel.

I lande som Tyskland og Østrig er Holocaust-benægtelse allerede forbudt, mens lande som Danmark og Storbritannien hele tiden har fastholdt, at ytringsfriheden er vigtigere.

Og ifølge justitsminister Lene Espersen (K) bliver det stadig ikke strafbart at benægte Holocaust herhjemme. Den nye lov sikrer nemlig, at lande kan vælge at fjerne strafansvaret i forbindelse med ytringer, der ikke direkte opfordrer til had og vold eller er direkte fornedrende.

- De nye EU-regler vil ikke betyde, at der i Danmark skal ske en kriminalisering af ytringer i videre omfang end, hvad der allerede følger af den danske racismeparagraf i straffeloven. Og det er helt afgørende for mig, udtaler hun til Politiken.

Juristerne i Justitsministeriet har valgt at fortolke den nye EU-lov på en måde, hvor den nuværende danske racisme-paragraf lever godt nok op til de fælles europæiske krav. Ifølge dansk lov må man ikke komme med ytringer, der truer, forhåner eller nedværdiger en person på grund af vedkommendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

faktaboks

Straffelovens § 266b:

Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

via Listen To News