Højesteret frifinder Danica for dårlig skik og kundeoplysning
Danica Pension er frifundet for brud på regler for god skik i forbindelse med udbetaling af forsikring for tabt erhvervsevne. Foto: Torben Christensen/arkiv/Scanpix
En kunde i Danica Pension får ikke medhold i, at et forkert beregningsgrundlag i dækningsoversigt er bindende.

Som kunde i et pensionsselskab skal man nødvendigvis ikke regne med, at oplysninger om forsikringens beregningsgrundlag er bindende, selv om det står i en dækningsoversigt.

Det fremgår af en dom i Højesteret, der er afsagt tirsdag til fordel for Danica Pension. Sø- og Handelsretten nåede sidste år frem til den modsatte konklusion.

Sagen handler om en kvinde, der med en forsikringsaftale hos Danica Pension fik oplyst, at eventuel udbetaling blev beregnet på baggrund af en rente på 1,5 procent. Men i realiteten var beregningsgrundlaget 2,5 procent.

Dommen frikender Danica Pension. Selskabet har hverken handlet i strid med god skik eller brugt fejlagtig grundlagsrente, lyder det.

Forbrugerombudsmanden mener det modsatte og har ført sagen for kvinden. Den kunne have fået betydning for omkring 3100 andre kunder i Danica med samme vilkår.

Kvinden blev kunde i Danica i 2001 gennem en forsikringsordning på sin arbejdsplads. Hun er i dag førtidspensionist.

Hun tegnede dengang en forsikring for tab af erhvervsevne og fik udleveret en dækningsoversigt, hvoraf det fremgik, at udbetaling blev beregnet efter Finanstilsynets grundlagsrente. Den var på daværende tidspunkt 1,5 procent.

I virkeligheden blev udbetalingen dog beregnet efter en rente på 2,5 procent. Dermed fik kvinden ikke så meget ud af forsikringen, som hun havde regnet med.

Det vilkår fremgik dog af den aftale, som Danica indgik med kvindens arbejdsgiver.

Men ved en fejl var det altså en forkert sats, der fremgik af den dækningsoversigt, som kunden fik i hånden, da hun sagde ja til forsikringen.

Kvinden fik brug for sin forsikring i 2002. Men først i 2011 gik det op for hende, at beregningsgrundlaget for udbetalingen ikke var det, som dækningsoversigten havde stillet i udsigt.

Hun klagede til Ankenævnet for Forsikring to gange uden at få medhold. Så gik hun til Forbrugerombudsmanden, som har taget sagen op på vegne af kvinden.

Sø- og Handelsretten fandt, at der var betydelig uoverensstemmelse mellem aftalegrundlaget og de faktiske opkrævede betalinger og ydelser.

Retten fandt derfor, at Danica skulle betale kompensation til kvinden. Forbrugerombudsmanden har tidligere anslået, at det vil løbe op i omegnen af 200.000 kroner.

Men Højesteret er nået frem til det modsatte.

Forbrugerombudsmanden skal betale sagens omkostninger til Danica Pension. Det løber op i 407.460 kroner.

Danica Pension er ejet af Danske Bank.

/ritzau/