Her er Venstres finanslovforslag

Venstre fremlægger mandag sit udspil til finanslov for 2013 "Færre afgifter flere arbejdspladser", som partiet vil arbejde på at få gennemført i de kommende forhandlinger med regeringen.

Her er hovedpunkterne, som Venstre præsenterer dem på partiets hjemmeside:

* Fokus på arbejdspladser. Danmark mister arbejdspladser, ledigheden stiger, og væksttallene skuffer. Derfor skal finansloven skabe og fastholde rigtige, private arbejdspladser i hele landet.

* Fortsatte reformer af kontanthjælp og aktiveringsområdet skal sikre, at det bliver mere attraktivt at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse.

* Skatte- og afgiftslettelser for fire milliarder kroner herunder en erhvervsskattepakke og en lettelse af afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, der skal sikre danske virksomheder bedre konkurrencevilkår og dermed flere danske arbejdspladser.

* Over en halv milliard kroner ekstra til forskning, så regeringens besparelser annulleres, og forskningsinvesteringerne igen bringes op til 2011-niveau. Stærkere fokus på forskning, som skaber innovation, vækst og arbejdspladser.

* Velfærdspulje på to milliarder kroner til målrettede forbedringer af velfærden - herunder blandt andet investeringer i folkeskolen og sundhedsområdet.

* Vækst og udvikling i hele landet sikres blandt andet gennem færre administrative byrder, udflytning af statslige arbejdspladser, nedrivningspulje til faldefærdige bygninger på landet, liberalisering af planloven og etablering af landdistriktsvidenpilot-ordning.

Kilde: Venstre.dk

/ritzau/