Handikappede udsat for sex-overgreb
Ifølge udenlandske undersøgelser er handikappede særligt udsatte for sex-overgreb, men hvordan er det egentlig i Danmark? En dansk undersøgelse er ved at afdække omfanget.

»Da jeg var ung, gik jeg til svømning. Jeg er blind, så en af medarbejderne kørte mig frem og tilbage. Det skete altid bag i hans bil. Det blev ved, indtil jeg holdt op med at gå til svømning.«

Sådan skriver en anonym dansk handikappet kvinde på hjemmesiden stopovergreb.dk, som Socialministeriet har lavet for at sætte mere fokus på seksuelle overgreb mod handikappede. Som kvindens beretning viser, begås seksuelle overgreb mod mennesker med handicap næsten altid af et menneske, som ofret kender. Det betyder, at krænkeren som regel er en person, som ofret er afhængig af eller får hjælp fra. Det kan for eksempel være medarbejdere i bo- og servicetilbud, hjælpere, pårørende eller bekendte. Eller det kan være et andet menneske med handicap.

Udenlandske undersøgelser peger på, at handikappede er særligt udsatte, men i Danmark er omfanget ukendt. Derfor har Socialministeriet fået Socialt Udviklingscenter (SUS) til at lave en undersøgelse af omfanget. Et af formålene med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan antallet af overgreb kan bringes ned.

At handikappede ofte er særligt udsat skyldes flere forhold. For eksempel kan de rent sprogligt have svært ved at sige nej. De kan have svært ved at gennemskue, at det er et overgreb de er udsat for. Ligesom de kan have svært ved at flytte sig fysisk væk fra krænkeren.

Undersøgelsen fra SUS ventes offentliggjort om fjorten dagen.