Halvt så mange fritidstilbud

Børnepasning ¿ Århus Kommune vil samle 104 skolefritidsordninger, fritidshjem eller byggelejepladser til 48 fritidstilbud. Forslaget fra Børn og Unge-afdelingen bliver sendt til høring i skoledistrikterne, inden den endelige beslutning bliver truffet. Det er byrådet, som har besluttet, at der skal være en ny struktur inden for fritidstilbuddene. Målet er at spare penge, ved at der kommer færre ledere af større institutioner. KARY