Hallo Tarzan-mand, du arbejder for farligt!

- Eftersom ulykkesrisiciene er lavere for malere end for jord- og betonarbejdere, spiller det ind på forskellen i ulykkesforekomst på brancheniveau, siger Kent Jacob Nielsen til Avisen.dk. (Foto: Foto: Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest)

Mænd kommer mere til skade end kvinder på jobbet. Også inden for samme branche. Det er der flere årsager til, men et af dem er et 'Tarzan-syndrom', påpeger fagfolk.

Mænd kommer oftere til skade på arbejdet, end kvinder gør.

Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Især inden for bygge- og anlægsbranchen, metalindustrien samt vandforsyning og renovation er der flere anmeldte arbejdsulykker per million præsterede arbejdstimer for mænd end for kvinder.

I 2016 skete der inden for bygge- og anlægsbranchen 20,1 ulykker per million præsterede arbejdstimer for mænd og kun 7,2 arbejdsulykker for kvinder. Det er altså en forskel på hele 12,9 ulykker.

 

Kvinder har en anden sikkerhedsadfærd

Tallene fra Danmarks Statistik viser desuden, at der i 2016 inden for alle brancher i gennemsnit blev anmeldt 8,2 ulykker for hver en million præsterede arbejdstimer for mænd. Det tal var kun 7,1 for kvinder.

Det er velkendt, at mænd generelt kommer mere til skade på arbejdspladsen, fordi de i højere grad arbejder i risikofyldte job. Eksempelvis er det sådan inden for byggeriet, at mens de fleste mænd er på byggepladserne, så arbejder størsteparten af kvinderne på kontor.

Men Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, peger også på, at kvinderne inden for byggeriet har en anden sikkerhedsadfærd, når de arbejder som håndværkere.

- Det er en barriere for kvinder at arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen, fordi man oplever, at man skal kunne løfte tunge ting for at være håndværker. Og det er jo ikke sådan, det er.

- Det er meningen, at man skal bruge de tekniske hjælpemidler, som mester stiller til rådighed. Der kan vi se, at kvinder er lidt mere omhyggelige med at bruge de tekniske hjælpemidler, der bliver stillet til rådighed, siger hun.

Kønsroller og arbejdsopgaver spiller en rolle

Psykolog og forsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Kent Jacob Nielsen påpeger ligesom Mette Møller Nielsen, at forskellen godt kan ligge i, at kvinder besidder nogle andre job inden for bygge- og anlægsbranchen, end mænd gør. For eksempel er andelen af kvindelige malere langt større end andelen af andre kvindelige håndværkere.

- Eftersom ulykkesrisiciene er lavere for malere end for jord- og betonarbejdere, spiller det ind på forskellen i ulykkesforekomst på brancheniveau, siger Kent Jacob Nielsen til Avisen.dk.

Kent Jacob Nielsen kommer dog også ind på, at kønsrollerne kan have en forklaring. Han henviser til en af sine undersøgelser. Den viser, at mænd i større grad overtræder sikkerhedsforanstaltninger, fordi der hersker et såkaldt Tarzan-syndrom, hvor mændene gerne vil klare tingene selv.

Kent Jacob Nielsen mener således, at forskellen i forekomsten af arbejdsulykker hos henholdsvis mænd og kvinder både kan forklares af forskellige arbejdsopgaver inden for samme branche og job. Men også at der overordnet er kønsforskelle, der har betydning for risikoadfærd og prioritering af sikkerhed.

Der sker noget, når kvinderne kommer

Hos Dansk Byggeri vil man overordnet set gerne have flere kvindelige håndværkere i bygge- og anlægsbranchen. Det er der flere grunde til, og derfor er der blevet nedsat et Kvinderåd til den opgave.

- Vi vil gerne have det potentiale ind som arbejdskraft, men vi fornemmer også, at der sker noget på byggepladserne, når kvinderne kommer ind. Kvinderådet har interviewet kvindelige håndværkere inden for bygge- og anlægsbranchen og deres arbejdsgivere, og de er rigtig glade for at have dem. De synes, at kvinderne er gode og omhyggelige, siger Mette Møller Nielsen.

Morten Bjørn Larsen er murer, men har ingen kvindelige kolleger. Han kan dog godt nikke genkendende til, at der er en mentalitet blandt mænd på byggepladser, hvor det at prioritere sikkerhed ikke ligger øverst.

- Der kan godt herske det her Tarzan-syndrom blandt mandlige håndværkere. Det er da sådan blandt et ungt håndværkersjak, at hvis du siger, at du gerne vil bruge sikkerhedsbriller og høreværn, er du lidt en tøsedreng, siger han til Avisen.dk.