Haditha afprøver militær retfærdighed
Den militære retssag om massakren i Haditha bliver en vigtig test af USAs militære retssystem.

Den militære retssag om massakren i Haditha vil uden tvivl afstedkomme en debat i USA, om hvordan landets militære retssystem straffer soldater, der har begået krigsforbrydelser eller mishandling af civile.

Den slags udtryk optræder nemlig oftest i Geneve-konventionen eller forskrifterne for det amerikanske militær. I praksis er det »rules of engagement« eller magtanvendelsesregler, der tæller, og det er dem, der falder dom over i Haditha-sagen. Det skriver Christian Science Monitor i sin udgave fredag.

Det amerikanske militære retssystem har ikke tradition for at straffe overordnede længere oppe i kommandolinjen, men den praksis er måske på retur:

»I lovgivningen for bevæbnede konflikter er det klart, at hvis en overordnet kender til, eller burde have kendt til en underordnets adfærd, og han ikke skrider til handling for at stoppe den, så er han selv juridisk ansvarlig for den begåede forbrydelse«, pointerer Dr. Solis fra militærakademiet West Point overfor Christian Science Monitor.

Dr. Solis understreger dog, at det ofte er svært for anklageren i en militære retsag at overbevise juryen om, at en soldat, der sætter sit liv på spil for fædrelandet, er utroværdig.