Hård konkurrence giver bygherrer gode priser
Der er fortsat hård konkurrence om anlægsopgaverne, og det afspejler sig i fornuftige priser for bygherrerne. Colourbox
Hård konkurrence om opgaverne giver gode priser for bygherrerne, lyder det i ny rapport.

Der er fortsat hård konkurrence om anlægsopgaverne, og det afspejler sig i fornuftige priser for bygherrerne. Det konkluderes i Transportministeriets netop offentliggjorte statusrapport for anlægsprojekter på transportområdet, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Banedanmark vurderer i rapporten, at markedet de seneste år har været positivt set fra bygherrens synspunkt.

"Det er på nuværende tidspunkt fortsat uklart, om denne tendens vil fortsætte", noterer Banedanmark.

Inden for rådgivning er markedet "tæt på mætningspunktet med stigende priser til følge", hedder det. På markedet for entreprenørydelser oplever Banedanmark derimod konkurrence og fortsat stor interesse for sine udbud, om end "der også er en tendens til stigende priser på nogle opgaver".

Det er Banedanmarks vurdering, at nogle af de større entreprenører er blevet mere selektive, når de vælger at søge prækvalifikation i forbindelse med Banedanmarks udbud. Omvendt er der sket en stigning i udenlandske entreprenørers interesse for at udføre anlægsopgaver.

Banedanmark noterer, at et par store udenlandske entreprenører ser ud til at etablere sig eller ekspandere i Danmark.

Også Vejdirektoratet vurderer, at markedssituationen på vejområdet er gunstig. Det indikerer både prisniveauet på Vejdirektoratets senest gennemførte udbud og antallet af bydende.

Danske Anlægsentreprenører, der er brancheorganisation under Dansk Byggeri, bekræfter billedet.

- Der er fortsat hård konkurrence om alle opgaver hvad enten det er vej, bane eller andre anlægsopgaver, siger Niels Nielsen, der er direktør i Danske Anlægsentreprenører.

Han noterer, at også et forbedret samarbejde mellem bygherrer og entreprenører har været med til at give bygherrerne bedre priser.