Gammel luselort til stor hjælp
Danske forskere har dateret værdifulde italienske tegninger ved hjælp af 200 år gammel luselort.

Af Morten Runge
moru@dny.dk
@BRØD:De havde næppe drømt om, at deres efterladenskaber skulle kunne bruges til dette. Men da en håndfuld italienske lus en dag i 1790 afleverede deres ekskrementer på nogle napolitanske tegninger, lagde de samtidig kimen for et gennembrud for danske forskere.
I dag, mere end 200 år senere, er det nemlig lykkedes for personalet på Forskningscenter for Tegnekunst på Statens Museum at datere tegningerne fra Napoli netop ved hjælp af luselortene.

Passer med luseinvasion

»Vi kan sige, at de er fra Napoli omkring 1790,« siger en stolt leder af centeret, Chris Fischer og forklarer:
»Vi kunne se et klart mønster af ekskrementer på alle tegningerne. Og da vi fandt ud af, at der havde været en luseinvasion i Napoli i slutningen af 1700-tallet lagde vi to og to sammen.«
Og ganske rigtigt. Da museets hold forfulgte sporene til Napoli viste det sig, at flere andre detaljer ved tegningerne bekræftede lusetesen.
»Der var nogle specielle tegn i hjørnet, og der var anført en møntsort, som kun brugtes på den tid,« forklarer Chris Fischer.
Tegningerne ? inklusive de små efterladenskaber ? kan ses på Statens Museum for Kunsts Kobbersamling.