Fusion for fremtiden
Mere end 100 års erfaring er den vigtigste ballast, som AarhusKarlshamn har taget med sig ind i den fusion, der over de næste år skal konsolidere oliefabrikkens ledende position på verdensmarkedet for specialfedtstoffer

Den ene kilometer stålrør efter den anden slanger sig rundt på AarhusKarlshamns fabrik på havnen og fører blandt andet malaysisk palmeolie rundt mellem gigantiske tanke.

Siden 2005 er de mange rør og tanke blevet forbundet med tilsvarende i Sverige, Holland, England og flere andre lande. Om ikke fysisk så i hvert fald organisatorisk. Siden Aarhus United i september 2005 giftede sig med svenske Karlshamns og blev til AarhusKarlshamn, har man nemlig været i gang med en storstilet fusion, som skal sikre selskabet en førende position på markedet for specialfedtstoffer til for eksempel chokoladeindustrien.

Fusionen var ifølge administrende direktør Jørgen Balle en logisk konsekvens af et stigende pres fra store multinationale selskaber, som så småt var begyndt med de indledende knæbøjninger før indtoget på nichemarkedet for specialfedtstoffer.

»Hvis vi ikke havde fusioneret, kunne det blive en trussel, men nu står vi stærkt både finansielt og med hensyn til markedspositionen. Hvad angår specialfedtstoffer til chokoladeindustrien, har vi globalt set en markedsandel på 40 procent,« siger Jørgen Balle.

Selvom det er mere end et år siden, fusionen mellem de to selskaber blev offentliggjort, så er processen langt fra fuldført.

»Vi står midt i den. Vi er igennem den første fase, hvor vi har skabt et fælles markedsføring og ansigt udadtil, og nu skal vi i gang med anden fase, som i højere grad foregår på de interne linjer med at skabe en ny, fælles organisation,« forklarer Jørgen Balle, som ikke forventer, at fusionen er helt i mål før 2009.

»Så er vi én virksomhed, og så vil vi have den mest effektive produktion af specialfedtstoffer i verden,« spår han. Aarhus United var allerede inden fusionen et internationalt foretagende med fabrikker i andre lande, og det er blevet forstærket med fusionen.

Kulturforskelle

AarhusKarlshamn beskæftiger i dag 2.500 mand i syv lande, men hjertet i fusionen er de to modervirksomheder i Århus og Karlshamn samt en fabrik i Holland. Arbejdet med at forene svenskerne og danskerne har budt på en del udfordringer, selvom de to nabofolk umiddelbart ligner hinanden meget.

»Der er klare kulturforskelle. Danskere er hurtigere til at tage beslutninger og flyver, før de kan gå, mens svenskerne er noget langsommere til at komme i gang. Til gengæld gør de nok forarbejdet bedre, for det pudsige er, at vi som regel bliver færdige på samme tid. Der har måske været en tendens til, at begge parter synes, de andre er de dumme , men vi har fået nedbrudt en masse fordomme under fusionen, og det har været positivt. Vi har fået udvidet vores kulturelle perspektiv,« siger Jørgen Balle.

Fyringer og opkøb

Sideløbende med fusionsprocessen er AarhusKarlshamn godt i gang med at forstærke sin position på markedet. Der skrues på flere håndtag, og et af dem er effektiviseringer og dermed afskedigelser. Før jul blev personalet i Danmark og Sverige reduceret med 50 mand, og Jørgen Balle bebuder flere reduktioner i fremtiden. Firmaet satser dog på at vokse for at overleve, og derfor opkøbte AarhusKarlshamn sidste år et selskab i England og går derudover med planer om at købe sig ind i Asien og Østeuropa. En af de vigtigste brikker i bestræbelserne på at styrke selskabet bliver dog lagt på havnen i Århus. »Vi har vedtaget en kæmpeinvestering i et nyt anlæg til fraktionering, som er en af de processer, der adskiller os fra mindre specialiserede olieproducenter. Det er en stor og strategisk investering, som styrker os både lokalt i Århus og globalt,« forklarer Jørgen Balle.