fri Konkurrence Konkurrencestyrelsen: Lige vilkår for alle

Kommunen skal passe på med at låne arealer gratis ud til kommercielle formål, siger Konkurrencestyrelsen.Af Per Seyffartpese@avisen.dk@BRØD LØS BAGKANT:Inde hos Konkurrencestyrelsen er der ikke megen tvivl om, hvordan en kommune bør handle, når der er flere ansøgere, der vil bruge et gratis kommunalt areal til et kommercielt formål.»Det er sådan, at en kommune eller anden myndighed ikke må give anledning til konkurrenceforvridning. Derfor vil en sag, hvor en enkelt eller to virksomheder kan drage stort kommercielt udbytte af et gratis kommunalt areal, mens andre afvises, typisk være et problem, som kommunen ikke kan slippe ud af uden skrammer,« fortæller Christophe Frosell, der er fuldmægtig i styrelsen. Han vil dog ikke kommentere den konkrete sag.

Alle eller ingen

Når kommunen står i en situation, hvor der skal gives tilladelse til én blandt mange virksomheder, så skal der typisk være en særlig markedsbestemt årsag – for det meste prisen på udlejningen eller salget af et areal. Summa summarum er altså, at enten skal alle virksomheder have lov, eller også skal ingen. Selv hvis der kan gives to brandtilladelser, er det ikke nok, hvis der er tre eller flere virksomheder, der er interesserede.Christophe Frosell peger i øvrigt på, at kommuner skal passe med at låne arealer gratis ud til kommercielle formål, da det jo er konkurrenceforvridende, hvis der er private, som også gerne vil leje arealer ud til samme formål.