Forsvaret: Flag uden betydning
Der er kun overdraget fanger to gange til amerikanernes varetægt på basen i Kandahar, og ikke fem til seks gange, som det hævdes i filmen »Den hemmelige krig.« Det fastholder Forsvaret, der mener at spørgsmålet om flag er uden betydning.

Der er ingen regler for, hvornår specialstyrkerne i Afghanistan skal bære flag. Det meddeler forsvaret som reaktion på, at forsvarsminister Søren Gade (V) anklages for at lyve i sagen om fangeudveksling i Afghanistan.

Ifølge forsvaret erindrer de to chefer for specialoperationsstyrkerne i Afghanistan, hverken at de har – eller at de ikke har – givet pålæg om at bære nationalitetsmærker.

Forsvaret oplyser, at man har talt med nogle af de soldater, der tilbageholdt afghanere den 17. marts 2002. Soldaterne har fortalt, at de fleste ikke var afmærket med dansk flag på uniformen under operationerne på daværende tidspunkt. Forsvaret kan dog ikke udelukke, at enkelte bar dansk flag.

Forsvarskommandoen fastholder på den baggrund, at der kun er udleveret tilbageholdne i Afghanistan to gange og ikke fem eller seks gange, som en amerikansk forhørsleder hævder i filmen »Den hemmelige krig«.

»Vi kan fuldstændigt afvise, at danske specialoperationsstyrker skulle have tilbageholdt flere afghanere end hidtil oplyst,« siger fungerende forsvarschef viceadmiral Tim Sloth Jørgensen.

Han understreger, at man har gennemgået alle situationsrapporter fra hele perioden, hvor det danske bidrag til specialoperationsstyrken var i Afghanistan. Gennemgangen viser, at der kun er overdraget tilbageholdte til amerikanerne i to tilfælde.