LIGE NU: SATSPULJEN Forældre til handicappede får flere penge
Partierne bag satspuljen hæver loftet for støtte til forældre med et handicappet barn. Foto: Colourbox
Partierne bag satspuljen skruer op for støtten til forældre med syge eller handicappede børn, når de må sige jobbet op for at passe barnet.

Forældre til et sygt eller handicappet barn kan fra næste år få mere i støtte, når de dropper jobbet for at passe barnet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) hæver nemlig sammen med partierne bag den såkaldte satspulje loftet for dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens man passer et sygt eller handicappet barn i hjemmet.

"Det har været hjerteblod for mig, at sikre rimelige vilkår for de familier, der står i en meget svær situation med et handicappet eller alvorligt sygt barn. Nu sikrer vi, at familierne kan få deres tilværelse til at hænge bedre sammen," siger Karen Hækkerup til Newspaq.

Helt præcist hæves loftet fra 20.241 kroner om måneden til 27.500 kroner. Det er et resultat af forhandlingerne om satspuljen for 2012, og det vil koste hen i mod 395 millioner kroner i løbet af de kommende fire år.

"Man er som forældre ikke selv herre over, om man får et handicappet eller sygt barn. Det er ikke rimeligt, at man også skal gå fra hus og hjem, og derfor hæver vi loftet, så det svarer til den gennemsnitlige LO-arbejder," siger ministeren og understreger, at den tidligere besparelse har været "uanstændig".

Ca. 18.500 forældre passede deres børn hjemme i 2010. Det gjorde de, fordi børnene var så syge eller handicappede, at pasning i hjemmet var nødvendig.

Regeringen forventer, at det forhøjede ydelsesloft kan træde i kraft i 1. juli 2012. Socialministeriet fordeler i alt 1,8 milliarder kroner i satspuljer.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger i Finansministeriet.

Satspuljepartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.