Ministre: lægekonsulenter har ikke vetoret
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social- og integrationsminister Karen Hækkerup er enige om, at kommunernes lægekonsulenter hverken kan eller må underkende speciallægers udsagn.
Foto: Colourbox
Lægekonsulenter må ikke afgøre syge borgeres fremtid, lyder det enstemmigt fra beskæftigelsesministeren og socialministeren. På trods af en række sager vil ingen af dem dog ændre praksis foreløbigt.

"En lægekonsulent kan ikke overrule, hvad en speciallæge siger".

Så klart var budskabet fra både beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og socialmister Karen Hækkerup (S), under et samråd i beskæftigelsesudvalget tirsdag.

Begge ministre var ellers kaldt i samråd på baggrund af en en række sager, hvor reglerne ikke er blevet fulgt helt så klart.
Her har praktiserende læger og speciallæger vurderet en række borgere til at være enten fysisk eller psykisk syge i en sådan grad, at de var ude af stand til at varetage et job på normale vilkår. Alligevel har de pågældende kommuner valgt at se bort fra disse anbefalinger.

Avisen.dk skrev senest i oktober om Birger Andersen, der havde et selvmordsforsøg og flere arbejdsrelaterede depressioner bag sig. På trods af advarsler fra tre individuelle speciallæger, vurderede Københavns Kommune alligevel, At Birger Andersen var i stand til at indgå på arbejdsmarkedet på normale vilkår.En stak af sager

Det var Bent Bøgsted (DF), der havde kaldt de to ministre i samråd. På hans bord ligger efterhånden en stak af borgerhenvendelser fra folk, der er kommet i klemme i systemet, fordi kommunale lægekonsulenter har truffet beslutninger, som er gået imod råd fra egen læge eller speciallæger.

"For mig er det helt uforståeligt, at man skal have lægekonsulenter til at afgøre folks økonomiske og arbejdsmæssige fremtid. Lægekonsulenter har jo ikke patientkontakt. Det er ikke dem, der har undersøgt patienterne til bunds og kan afgøre, hvordan en patient har det. Og så er det også forkert, at de bliver brugt til at afgøre sagerne," siger han.

Han så i stedet gerne, at kommunerne tager speciallægernes ord 'for gode varer', og lader dem være de gældende, så de ikke bliver underkendt.
[pagebreak]

Læger skal ikke være overdommere

Denne mulighed møder dog ikke umiddelbar opbakning hos hverken beskæftigelsesminister Mette Frederiksen eller socialminister Karen Hækkerup.

Begge ministre understregede under samrådet, at de problemer, der har været rejst om brugen af lægekonsulenter, bliver taget alvorligt af den nye regering. Men borgerens skæbne kommer ikke til at ligge i speciallægens hænder.

"Det, læger kan, er at stille en diagnose, vurdere helbredet, rådgive om hvad der kan være af skånehensyn, hvis en borger skal være på arbejdsmarkedet. Men det skal aldrig være praktiserende læger, der skal være overdommere over, om mennesker skal have tilknytning til arbejdsmarkedet eller ej," sagde Mette Frederiksen under samrådet.

Det er alene sagsbehandlerens opgave at afgøre borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, understregede hun. Derfor er det ifølge hende vigtigt, at der er kommunale lægekonsulenter til at hjælpe sagsbehandlerne på vej.

"Det er klart, at hvis man skal tilkende en førtidspension, så er det nødvendigt for sagsbehandleren at have en lægelig hjælp og bistand. For praktiserende læger kan formulere sig meget lægefagligt, og vi kan ikke stille som krav, at alle kommunale sagsbehandlere skal have indsigt i alle sygdomsforløb eller diagnoser," sagde hun.

Ministre: "Klag til borgmesteren"

Ifølge Bent Bøgsted er det selve brugen af de kommunale lægekonsulenter, der er problematisk.

"Jeg forklejner overhovedet ikke lægekonsulenterne, og at de ikke kan, hvad de skal. De bliver bare brugt på en forkert måde," sagde han.

Både Karen Hækkerup og Mette Frederiksen mener dog, at borgere har mulighed for at sige stop, hvis de oplever forkert brug af lægekonsulenter.

"Borgeren i Danmark er omgivet af retsikkerhed og kan få indsigt i sin egen sag. Der er klagemuligheder i beskæftigelsesankenævnet, hvis en sygemeldt borger mener, at konsulenten har overskredet sine beføjelser eller begået fejl" sagde Mette Frederiksen og tilføjede ligesom Karen Hækkerup, at alle borgere altid kan klage til sin borgmester.

[pagebreak]

Debatten fortsætter til marts

På baggrund af en række sager igangsatte forhenværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) i juni i år en undersøgelse af kommunernes brug af lægekonsulenter. Sidste del af denne forventes til marts, og indtil da vil den nuværende regering ikke handle konkret på kommunernes brug af lægekonsulenter.

"Arbejdet er godt i gang, og derfor ser jeg ikke grund til at iværksætte yderligere initiativer, før problemerne er indkredset. Hvis den kommende undersøgelse afdækker problemer, handler vi på det," sagde Karen Hækkerup under samrådet.

"Når undersøgelsen kommer, tager vi gerne debatten," sagde hun og tilføjede, at Lægeforeningen i samme forbindelse vil blive inviteret til drøftelser om forbedringer.

Det må lægekonsulenten
  • Lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen, som har til opgave at bistå sagsbehandleren med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser.
  • Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger selv, og lægekonsulenten må ikke efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv.
  • Lægekonsulenten må ikke ændre eller stille nye diagnoser.
  • Lægekonsulenten må ikke træffe afgørelse om førtidspension og må ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension og andre offentlige ydelser. Den afgørelse træffes af kommunen.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet