Førstegangsmødre kan blive sindssyge
Kvinder risikerer indlæggelse, når de har født deres første barn. Det viser omfattende dansk forskning

Mange fædre vil nikke genkendende til, at nybagte mødre bliver lidt kuk i låget.

Men at de ligefrem skal indlægges er nok nyt for de fleste.

En større undersøgelse, der inkluderer 2,3 millioner danskere, viser ikke desto mindre, at én ud af 1000 nybagte mødre inden for et år bliver indlagt på et psykiatrisk hospital, fordi de er blevet depressive, skizofrene eller maniodepressive. De fleste bliver indlagt allerede inden for tre måneder, skriver Reuters.

Mødre med nyfødte børn har dermed fire gange større risiko for at blive indlagt med en sindssygdom end kvinder uden børn. Risikoen var størst inden for de første 10-19 dage, hvor syv gange flere kvinder bliver indlagt i forhold til kvinder, som har haft børn i et år.

Blandt nybagte fædre bliver kun én ud af 3000 indlagt med mentale problemer ? det svarer til niveauet blandt mænd med ældre børn eller helt uden børn.

»Det her kan betyde, at sygdommene nærmere har at gøre med ændrede fysiologiske processer i forbindelse med graviditet og fødsel, end med psykologiske aspekter ved at blive forælder,« mener ph.d.-studerende Trine Munk-Olsen, som har stået i spidsen af undersøgelsen fra Center for Registerforskning på Århus Universitet.

Ifølge undersøgelsen kan de mentale ændringer især være sat i gang af drastiske ændringer i kvindernes hormoner, samtidig med at kvinderne bliver stressede af krav til amning og kommer i stort søvnunderskud.

Undersøgelsen blev offentliggjort i tirsdagens udgave af Journal of the American Medical Association, hvori lederen opfordrer til, at man indfører screeninger af nybagte mødre for at finde frem til de potentielt depressive, før de skal indlægges.