Fødevarestyrelsen åben over for nye kontroller
Ekspertgruppe foreslår mindre kødkontrol, fordi de nuværende kontroller ikke beskytter forbrugerne tilstrækkeligt. Fødevarestyrelsen er åbne over for at implementere nye kontroller.

Flere kødkontroller giver ikke en bedre sikkerhed for forbrugerne. En ekspertgruppe fastslår, at det er dyrt at tage prøverne, og at forbrugerenes sikkerhed ikke øges væsentligt. Derfor anbefaler gruppen, med Sund & Bælt-direktør Leo Larsen i spidsen, at fødevarekontrollen skærer ned på antallet af prøver, og i stedet lader grossisterne selv tage prøver og analysere dem.

Og de anbefalinger er man i Fødevarestyrelsen åben overfor.

»Det er spændende anbefalinger, og vi vil inddrage dem i vores arbejde,« siger Per Henriksen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen med ansvar for fødevareområdet.

»Endnu ved vi ikke, i hvilket omfang grossisterne skal stå for kontrollerne, men det skal vi finde ud af i de næste uger. Men jeg kan garantere, at sikkerheden ikke forringes for forbrugerne. Vi vil ikke slække på prøver af salmonella og campolybacter. Snarere tværtimod,« siger Per Henriksen.