FOA i oprør med sjælden paragraf: Sig nej til farligt arbejde

Dennis Kristensen opfordrer nu sine medlemmer til at sige nej til at arbejde, hvis det er for farligt. (Foto: Arkivfoto: Thomas Lekfeldt, Scanpix)

Fagforbundet FOA tager nye metoder i brug for at sikre bedre arbejdsforhold i psykiatrien. Forbundet opfordrer op mod 10.000 medlemmer med job i psykiatrien til at sige nej til arbejdet, hvis de føler sig truet

Fagforbundet FOA går nu ud med en usædvanlig opfordring til medlemmer med job på psykiatriske bosteder: Sig nej til farligt arbejde.

Avisen.dk skriver torsdag, at antallet af anmeldelser om vold mod offentligt ansatte er eksploderet. Og arbejdsforholdene i psykiatrien er ifølge FOA i øjeblikket så risikofyldte og udsigten til forbedring så usikker, at organisationen mener, at medarbejdere, der føler sig truet, skal sige fra.

FOAs formand, Dennis Kristensen, understreger, at der ikke er tale om en opfordring til sosu-folkene om at gå i strejke, men derimod om at bruge den særlige ret til at værge sig mod at udføre sit arbejde med henvisning til, at det er forbundet med fare.  

- Når der ikke er hjælp at hente i Folketinget, bliver FOAs medlemmer nødt til at passe på sig selv og hinanden. Trusler er hverdagskost, og vold sker flere gange ugentligt i psykiatrien, siger Dennis Kristensen.

Droppede nye bosteder

Meldingen kommer i kølvandet på regeringens nylige beslutning om at trække et meget omdiskuteret lovforslag om socialpsykiatriske bosteder tilbage. Ifølge forslaget, som FOA støttede, skulle der etableres 150 pladser på en helt ny form for specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, hvor borgere med særlige behov kunne få tilbud om en intensiv behandling.

Forslaget blev trukket efter vedvarende protester fra patienter, pårørende, læger, sygeplejersker og socialpædagoger, der mente, at loven ville medføre unødig brug af tvang. 

- Vi håber, at regeringen kommer med et nyt udspil senere i år, men vi kan ikke vente så længe med at handle. Derfor informerer vi nu FOA-medlemmer med job i psykiatrien om de muligheder, de har for at vægre for sig ved at undlade at udføre risikofyldt arbejde, siger Dennis Kristensen.

Det er bestemmelsen i arbejdsmarkedets grundlov - hovedaftalen - om liv, ære og velfærd, der kan komme i spil. I den hovedaftale, som FOA har indgået med Kommunernes Landsforening, står der, at der ikke må iværksættes arbejdsstandsning, med mindre hensynet til liv, ære og velfærd afgiver 'tvingende grunde' til at standse arbejdet.

Liv, ære og velfærd
Bestemmelsen om liv, ære og velfærd står i arbejdsmarkedets grundlov - hovedaftalen mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Tilsvarende bestemmelser står i andre hovedaftaler, som for eksempel aftalen mellem Kommunernes Landsforening og blandt andet FOA.
 
Det fremgår, at der ikke må iværksættes arbejdsstandsning, med mindre hensynet til liv, ære og velfærd giver tvingende grunde til at standse arbejdet. Medarbejdere må således ikke nedlægge arbejdet, med mindre deres helbred og sikkerhed er truet. 

 

Det er meget sjældent, at der er sager, hvor bestemmelsen er i spil. 
UDVID

FOAs formand Dennis Kristensen nævner flere eksempler på, hvad han mener, der kan begrunde, at en sosu-medarbejder siger nej til at udføre sit arbejde. Uden at blive trukket i løn.

- Hvis en patient siger, at 'jeg ved, hvor du bor, og jeg kommer og slår dig ihjel', er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er tilstrækkelig begrundelse. Og hvis Arbejdstilsynet har givet påbud om, at der skal være to medarbejdere til stede til en given opgave, og der kun er en, vil det være grund til, at man venter med at løse opgaven, til arbejdsgiveren har skaffet en ekstra medarbejder, siger Dennis Kristensen.

Fem ansatte dræbt

Fem medarbejdere har siden 2012 mistet livet, mens de passede deres arbejde på bosteder for psykisk syge. De blev alle stukket ihjel af psykisk syge beboere. Siden har FOA efterlyst øget sikkerhed og forbedrede ressourcer i psykiatrien. Det nu droppede lovforslag om den nye type bosteder for farlige psykisk syge skulle have været en del af løsningen. 

Dennis Kristensen afviser, at FOA optrapper konflikter, når forbundet i de kommende måneder tilbyder medlemmer og tillidsfolk rådgivning om, i hvilke situationer de vil kunne sige nej til at passe deres arbejde. I første omgang er indsatsen målrettet op mod 10.000 medlemmer med job i psykiatrien.

- Jeg går ud fra, at eksempelvis Kommunernes Landsforening informerer deres ledelser om de aftaler, vi har indgået. Kommer der sager, er vi klar til at køre dem med hele arsenalet. FOAs medlemmer er professionelle ansatte med en god fornemmelse af, hvornår der er tale om trusler. Det er ikke HR-afdelingen, der skal afgøre det, siger Dennis Kristensen.

Avisen.dk  har forgæves forsøgt at få en kommentar fra KL.