Flere tilfælde af tvang i psykiatrien i Århus Amt
Pres ? Der bliver brugt mere tvangsbehandling på de psykiatriske hospitaler i Århus Amt. Dårligere patienter og færre sengepladser får skylden for, at personalet oftere tyer til tvang

Fysisk fastholdelse af patienter, døre der låses og flere beroligende piller. Der er sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor der bliver anvendt tvang på de psykiatriske afdelinger i Århus Amt.
Fra 2004 til 2005 er der for eksempel sket mere end en fordobling af antallet af gange, en patient er blevet fysisk holdt fast. I 2004 blev fysisk fastholdelse anvendt 564 gange. I 2005 var tallet steget til 1.374 gange. Flere repræsentanter for pårørendeorganisationer er bekymrede over udviklingen.
»Vi tror, at stigningen i antallet af gange, hvor der anvendes tvang, handler om, at der er nedlagt senge, og at der er for lidt personale. Både personalet og patienterne er derfor mere stressede. Det fører til flere kedelige episoder, hvor personalet bliver nødsaget til at anvende tvang,« siger formand for De 9, Knud Kristensen.

Kan være nødvendigt

De 9 er en organisation, der samler ni forskellige organisationer for pårørende til psykiatriske patienter i Østjylland, og trods bekymringen anerkender han, at tvang i nogle tilfælde kan være nødvendigt.
»Hvis stigningen i antallet af tilfælde, hvor der er brugt tvang, skyldes, at det har været nødvendigt, er det selvfølgelig en sag. For hvis alternativet til tvang var, at pågældende tog sit eget liv, er tvangen selvfølgelig at foretrække,« siger han.

Mere syge end tidligere

En af forklaringerne på, at der anvendes mere tvang, er, at patienterne på de psykiatriske afdelinger er mere syge i dag end tidligere. Det fortæller psykiatrichef for Århus Amt, Villads Villadsen.
»Vi bevæger os i retning af mere ambulant behandling. De, der er mindst syge, bliver i stigende grad behandlet derhjemme, og de, der er mest syge, bliver behandlet på hospitalet. Koncentrationen af de mest syge bliver derfor større på afdelingerne. Det skaber nogle opkørte situationer, som måske giver anledning til at bruge tvang,« siger Villads Villadsen.
Hvor der før var omkring to ud af 14 på en afdeling, som var meget syge, er det i dag omkring halvdelen, som er meget syge, vurderer psykiatrichefen.

For få ansatte

I fagforeningen FOA, som repræsenterer sygeplejere og sundhedsassistenter, mener formand for lokalafdelingen i Århus, Kirsten Normann, at der ikke er ansat nok personale til at klare opgaven med de flere tunge patienter.
»Personalet er stadig beregnet efter dengang, hvor der var færre vanskelige patienter. Det gør, at der er alt for lidt personale til stede til, at man kan afværge i tide, at situationer ender i vold,« siger hun.
Villads Villadsen er enig i, at det kræver flere ressourcer at tage sig af de patienter, der i dag bliver behandlet på psykiatriske hospitaler.
»Om vores normering har ramt det helt rigtige niveau er svært at sige. Det er noget, vi diskuterer løbende,« siger Villads Villadsen.
Han peger dog på, at det ikke kun er et spørgsmål om, hvor meget personale, der er ansat, men også om personalets uddannelse og kulturen på de enkelte afdelinger.