Frederikshavn Kommune Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
Frederikshavn Kommune og EUC Nord deltager i et landsdækkende projekt, der skal kvalificere folkeskoleelevers karrierevalg. Målet er at flere gennemfører en erhvervsuddannelse
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Folkeskolens elever skal klædes bedre på til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Derfor skal et samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder skabe varige forudsætninger for, at folkeskolens ældste klasser kvalificeres til at træffe deres uddannelsesvalg. Projektet, som Kommunernes Landsforening står bag, skal bringe folkeskole og erhvervsuddannelser sammen til gavn for arbejdsmarkedets og erhvervslivets udvikling. Den brændende platform er, at der med et stort fald i søgningen til erhvervsuddannelserne vil blive mangel på faglært arbejdskraft inden for en kort årrække.

"I Frederikshavn Kommune har vi allerede fokus på udfordringen, derfor har vi ansat en erhvervsplaymaker, der danner bro mellem folkeskolens udskoling og erhvervslivet. Med projektet kommer vi nærmere ind til kernen af at give eleverne kompetencer til at træffe gode uddannelses- og karrierevalg, fordi vi får større kendskab til strukturen og indholdet hos hinanden, folkeskole- og erhvervsskoler. Fx skal lærere fra folkeskoler og erhvervsskoler bytte job. Det skal øge kendskabet til fag, kultur og pædagogik og danne grundlaget for at udføre konkrete undervisningsaktiviteter på skolerne," siger Vibeke Post Madsen, skole- og dagtilbudschef, Frederikshavn Kommune.

Ansøgertallet skal vokse

Projektet forventes at skabe varige forbedringer i samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og virksomhederne i de involverede kommuner. Grundtanken er, at de ældste elever i folkeskolen får en direkte erfaring med metoderne på erhvervsuddannelserne. Eleverne skal ikke blot informeres om men opleve undervisningen. Projektet bygger derfor også på et uddannelsesforløb, hvor folkeskolelærerne får viden om erhvervspædagogik.

"EUC Nord glæder sig over at være en del af projektet, som vi mener ligger helt i tråd med målene om at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig giver det vores deltagende undervisere større viden om undervisningsformen i grundskolerne, hvilket kan bruges i forhold til at forebygge frafald på erhvervsuddannelserne," siger Jeanette Ørtoft, vicedirektør, EUC Nord.

Erhvervsplaymaker i Frederikshavn Kommune, Tommy Lund Christensen, står til rådighed, hvis virksomheder eller andre interesserede ønsker at vide mere. Han har +45 5171 1408.

FAKTA: Frederikshavn Kommune deltager i projektet sammen med Københavns, Lolland, Randers, Sønderborg og Ballerup Kommuner. Det er Kommunernes Landsforening, der har fået penge til projektet fra A.P. Møller-fondens folkeskoledonation. Erhvervsuddannelserne har fald i ansøgertallet.I marts 2017 søgte 18,5 procent af 9. og 10. klasserne om optagelse på en erhvervsuddannelse, i 2001 var tallet 32 procent. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og DI har beregnet, at der vil mangle op mod 30.000 faglærte i 2020.Reformen af erhvervsuddannelserne har som mål, at 25 pct. Af eleverne i 9. og 10. kl. vælger en erhvervsuddannelse i 2020, 30 pct. i 2025. I Frederikshavn Kommune er målet 45 procent på baggrund af sammensætningen af kommunens erhvervsliv. Lærere fra Strandby-, Bangsbostrand-, Frydenstrand-, Nordstjerne- og Sæbygård Skoleafdelinger deltager i projektet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Vibeke Post Madsen, Skole- og dagtilbudschef, Frederikshavn Kommune, +45 2520 0153
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.