Flere læger under tilsyn for medicinforbrug
Det er især læger, der bliver ramt af misbrugsproblemer, hvis man ser på antallet af tilsynssager. Foto: www.colourbox.com
I 2011 kommer antallet af sundhedspersonale, der er under tilsyn for misbrug, til at overstige 240 personer. Tallet stiger årligt.

Et stigende antal læger og sygeplejersker er under overvågning for medicin- og alkoholmisbrug. Det viser landsdækkende tal, som Sundhedsstyrelsen har oplyst til Newspaq.

I 2009 havde Sundhedsstyrelsen 177 sager om tilsyn, i 2010 var det tal steget til 219, og i år vil det stige yderligere. Det fortæller Anne Mette Dons, der er chef for tilsyn og patientsikkerhed i styrelsen.

"I 2011 ved vi allerede nu, at vi kommer op over 240," siger Anne Mette Dons.

Men modsat, hvad man kunne tænke, er stigningen i tilsynssager en positiv ting.

"Vi er rigtig glade for stigningen, for det betyder, at der er flere i tilsyn, og når de her sundhedspersoner, der har et egnethedsproblem, er i tilsyn, er de ikke til fare for patientsikkerheden, og det er det vigtigste for os," understreger Anne Mette Dons.

I Patientforeningen er man hverken direkte bekymret eller direkte glad for stigningen.

"Min holdning er, at det nok er som så mange andre steder, men det er jo mere alvorligt, når det er læger. De bør simpelthen fjernes," siger Mai Nielsen, der er talsmand for Patientforeningen.

Ligesom Anne Mette Dons, tror Mai Nielsen ikke nødvendigvis, at stigningen i tilsyn handler om, at der er flere med misbrugsproblemer.

"Jeg tror, man har været bedre til at dække over det før i tiden, end man er i dag," siger Mai Nielsen.

I Sundhedsstyrelsen er man dog overbevist om, at de stigende tal dækker over et meget større mørketal af sundhedspersonale med misbrugsproblemer.

"Det er jo derfor, vi har intensiveret vores information. Fordi vi ved, at det her kun er toppen af isbjerget.Vi ved, at der er misbrugende sundhedspersoner eller andre med egnethedsproblemer på arbejdspladserne rundt omkring i sundhedsvæsenet," påpeger Anne Mette Dons.

I Dansk Sygeplejeråd kan man ikke genkende, at der er en stigning i antallet af misbrugssager mod sygeplejersker.

"Der er omkring 60.000 aktive sygeplejersker, så der er altså tale om meget få sygeplejersker, som har en eller anden form for misbrug. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tage det meget alvorligt og sørge for at hjælpe dem ud af misbruget, men jeg mener bestemt ikke, at der er tegn på en alarmerende udvikling," påpeger Dorte Steenberg.

I tre fjerdedele af tilsynssagerne, er det læger og sygeplejersker, der bliver holdt øje med. Den sidste fjerdedel dækker over for eksempel tandlæger og social- og sundhedshjælpere.