Administration 

Flere kvinder på stemmesedlen i Jordan

Valgplakater i Jordan. Foto Souha Al-Mersal

Antallet af kvinder, som tør og ønsker at bidrage til beslutningsprocessen i Jordan og stille op til parlamentet, vokser markant, på trods af store forhindringer. Jordanerne går til valg tirsdag, og kvinderne udgør en historisk stor procentdel af de opstillede kandidater.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
af Souha Al-Mersal, Amman

Den store interesse kan ses på alle gader og hjørner i Jordan, hvor farverige plakater af kvindelige kandidater fra alle religiøse, sociale og økonomiske lag pryder hegn og lygtepæle. Nogle kvinder med utildækket hår, moderne og tiltalende profil, andre mere konservative med 'abaya' (lang, sort beklædning) og niqab. Ifølge ‘Independent Election Commission' er der 258 kvindelige kandidater, der stiller op i år, dobbelt så mange som i 2013-valget og omkring 20 procent af alle kandidater.

Denne tendens tolker Salma Nims fra Jordanian National Commssion for Women, JNCW, som et positivt tegn på en stigende vilje og bevidsthed omkring den politiske deltagelse, der tyder på, at de jordanske kvinder ønsker at blive set og tage del i de politiske beslutningsprocesser.

Salma Nims, som er generalsekretær for JNCW, paraplyorganisationen for alle kvinderettighedsorganisationer i Jordan, advarer dog om, at mange af kandidaterne reelt ikke vil blive valgt ind i parlamentet på grund af socioøkonomiske og kulturelle forhold i Jordan, hvor folks mentalitet stadig er bygget omkring stammekultur og dominans fra mandlige autoriter.

"Vi er glade for den høje kvinderepræsentation blandt kandidaterne, men vi er lidt skeptiske omkring, om den nye valglov kommer til at sikre kvinderne flere pladser i parlamentet, end kvoten sikrer. Loven er en god start, men der er stadig lang vej endnu for både politisk og samfundsmæssigt at ændre kvindernes position", forklarer Salma Nims.

Hun peger på, at der skal en større vilje fra parlamentets side til at indføre flere reformer og ændringer i valgloven, som favoriserer kvinders rolle i jordansk politik.

"I samfundet er kvinderne ikke engang vant til at optage vigtige roller på arbejdsmarkedet og i det politiske liv. Derfor er det i dette stadie nødvendigt hæve kvoten til minimum 30 % i de kommende år", siger Salma.

Op til valglovens vedtagelse lykkedes det ikke kvindebevægelsen at få hævet køns-kvoten fra 10 til 30 procent. Men det har tilsyneladende ikke skræmt kvinderne væk fra at deltage i valget, hvor andelen af opstillede kvinder er historisk stor.

Stigningen har ikke kun vakt begejstring hos kvindebevægelsen i Jordan. Den har også åbnet op for en ny debat blandt civilsamfundet og kvinderettighedsaktørerne med ny tiltro til større inddragelse af kvinderne i det politiske liv, hvor man diskuterer, hvad der skal til for at fremme ligestillingen i Jordan. I forskellige jordanske distrikter har JNCW og flere andre organisationer holdt debatmøder og workshops, for at diskutere kvindens rolle i valgkampen og i det politiske liv.

Nyt valgsystem

Hvis man ser godt efter på gaden, bider man mærke i en ændring i den måde kandidaterne går til valg på. Plakaterne viser ikke kun portrætter af en enkelt kandidat, som det ellers er forventet, men af flere kandidater. Som noget nyt i år, kan vælgerne ikke længere kun vælge en personlig kandidat, de er også nødt til at vælge en "valgliste".

Den nye valglov erstatter nemlig det upopulære "en mand - én stemme system" med valg i enkeltmandskredse til fordel for et proportionelt system, hvor kandidaterne stiller op kollektivt på partilister i hvert distritkt. Den upopulære lov blev ændret for at fremme et mere lige, demokratisk valg med vægt på 'det politiske valg', frem for at stemme med vægt på 'det personlige valg'.

Kampen for ligestilling skal kæmpes 'indefra'

Nadia Shamroukh er generalsekretær i landets største kvindeorganisation, Jordanian Women's Union (JWU), der blandt andet samarbejder med danske KVINFO. Hun er overbevist om, at kampen for ligestilling og kvindernes øgede politiske deltagelse en langvarig proces, som ikke blot kan måles med antal kvinder i parlamentet - og er derfor langtfra slut efter valgdagen d. 20. september.

"Valgloven kan være med til at udfordre kvindens stereotype rolle I samfundet og give hende mod til at kæmpe for ligestilling side om side med manden. Men denne kamp skal ikke alene udkæmpes indefra parlamentet, der er brug for en aktiv indsats for at styrke kvindens rolle i samfundet og indtage vigtige positioner på arbejdsmarkedet og i det politiske liv, så hun markerer sig som politisk og social leder" siger hun.

Ifølge IEC (The Independent Election Commission) er det dog kun 17 % af kandidaterne, der stiller op på baggrund et politisk program eller som parti. De fleste stiller op på bagrund af stamme-relationer eller økonomiske interesser.

Historisk set i Jordan udgør tilknytningen til en klan eller stamme en vigtig betydning, og det tilskynder til, at det er kandidaternes etniske tilknytning og stamme, som afgør opbakningen til kandidaten.

Dem, der bliver valgt ind, arbejder derfor ikke hen imod at fremme en bestemt politisk ideologi, men i højere grad for at fremme en bestemt klan-interesser, og parlamentsvalget kommer til at optræde som en form for kamp mellem stammerne.

Stammesystemet bygger på den mandlige autoritet, som derfor er mere anerkendt i Jordan, samtidig med, at kvinderne også er underrepræsenterede i den private sektor og i vigtige samfundspositioner.

"Selvom den nye valglov markerer et fremskridt i kvindesagen, er dette ikke tilstrækkeligt nok, man må sideløbende kigge på de sociale og kulturelle rammer, som hæmmer kvinden" understreger Nadia Shamroukh.

Mindre fokus på køn, mere på politisk substans

Salma Nims fra JNWC er også overbevist om, at den nye lov ikke alene er nok til at ændre den nuværende valgsituation, da der skal flere reformer og ændringer til.

"I JNCW har vi forslag til flere reformer i ærmet, vi vil blive ved for at advokere for en stigning i kvoten og arrangere kapacitetsopbygning for parlament kandidaterne" - siger Salma.

Hun peger også på, at der skal den effektiv samfundsmæssig og politisk indsats til for at styrke kvinden i alle aspekter.

"I kampen for lige kønsrepræsentation skal man passe på med ikke kun at se på antallet, men også på deres substantielle indhold" - siger hun.

Hun understreger, at det ikke kun er vigtigt hvilket køn, kandidaterne har, men i højere grad værdierne, og at de ønsker at gavne kvindesagen. Hun finder det bekymrende, at flere af de kvindelige kandidater, især fra "Islamic Action Front Party" (IAF), som er det muslimske broderskabs politiske fløj i Jordan, udadtil repræsenterer modernitet og ligestilling, men har kontroversielle og konservative holdninger til kvinden.

"Vi ønsker helt sikkert ikke kun, at kvinderne skal vinde, fordi de er kvinder, men vi ønsker kvinder, der vil kæmpe for social retfærdighed og fremme kvinders rettigheder. Hvad nytter det, hvis vi får kvinder ind med et mere fundamentalistisk syn, som fx går ind for flerkoneri?" - lyder det fra Salma.

Kvinder opfinder nye metoder til synlighed

Sausan Azzam er en af de håbefulde kandidater, som for anden gang stiller op i byen Zarqa. Selvom hun ikke får opbakning fra en indflydelsesrig stamme eller har penge på kontoen til at føre valgkamp for, giver hun ikke op i forhold til at komme ind i parlamentet.

"Det er en drøm, også selvom det kan være svært at kæmpe imod økonomiske og sociale udfordringer som kvinde. I min hjemby er folk ikke vant til at kvinder går ind i politik, men efter sidste valg fik jeg overtalt min familie til at støtte mig" - fortæller Sausan.

Ved sidste valg stillede hun op som uafhængig kandidat, men denne gang stiller hun op på en af de to rene kvindelister, fordi hun ønsker at vise, at kvinder sagtens kan fokusere på egne værdier og ikke kun kæmpe sig vej igennem kvoten.

Som snesevis af andre kandidater står hun overfor økonomiske udfordringer, når hun skal annoncere for sine synspunkter og partiprogram. Hun har på egen krop oplevet at føle sig begrænset.

"I starten forsøgte vi at kontakte en af de populære reklamebureauer, men vi indså straks at en sådan regning vil være ret urealistisk", siger Sausan.

I stedet nøjes hun med at føre dør-til-dør-kampagne i lokalområdet og på sociale medier. De er nemlig gratis, og Sausan er imponeret at, hvor meget man alligevel kan opnå at synlighed ved at oprette en facebook-side.

"Vi må være realistiske. I Jordan er der jo ikke lige vilkår for alle til at føre valgkampagne. Mange kvinder har ikke egen økonomi og får lommepenge af manden og andre arbejder ikke, selvom de har en høj uddannelse. Derfor oprettede jeg en facebook-side for at få eksponering i min hjemby og nå ud til andre unge i Zarqa", siger Sausan.

Chikane, mistro og tilråb mod kandidaterne

I mange valgdistrikter møder kvinder stor modstand og chikane, hvis de stiller op i det offentlige rum med en valgplakat. Det afholder mange kvinder fra at vise deres billeder i gaden.

Men det er en naturlig konsekvens af det samfund mange af kvinderne lever i til dagligt. Salma Nims fra JNCW mener derfor kvindekampen starter hjemmefra og i offentligheden.

I sidste måned vakte især kandidaten Alia Abu Haleel fra Akaba særlig meget opmærksomhed, efter at hun erstattede hendes foto på valgplakaten med billedet af en kurv med blomster. Det fik mange feminister og kvinderettighedsaktivister til at kritisere kvindens position i Jordan og kalde efter ligestilling.

"Før vi kan snakke om ligestilling i det politiske liv, må vi sørge for åbenhed og kvindeengagement i samfundet, så vi ikke hører om lignende sager. Vi må af med den patriarkalske tankegang, kvindeunderminering, klan-mentalitet, og derefter for alvor invitere kvinden ind for at sætte dagsorden under kuplen", lyder det fra Salma Nims.

Faktabokse:

Om valget i Jordan

I alt stiller 258 kvindelige kandidater op i det kommende valg, ud af 1293 kandidater, således udgør kvinderne 20 % af det samlede antal kandidater ifølge de officielle opgørelser fra 'Independent Election Comission'.

Ud af de 230 lister har 198 lister én enkelt kvindelig kandidat, svarende til 86 procent, hvorimod det kun er 23 lister som har mere end en kvinde, svarende til 10 procent.

Blot to af valglisterne består udelukkende af kvinder.

Den nye valglov afskaffer den upopulære 'én mand - en stemme lov'. I stedet er valget er baseret på et system, hvor kandidaterne stiller op til parlamentsvalg i storkredse på distriktniveau.

Valget er til de 130 pladser i parlamentets underhus 'majles al nuwab'. Kongen udnævner de 75 senatorer i overhuset ("Majlis al-Aayan").

Jordans rang i forhold til kvinderepræsentation i parlamentet er nr. 141 globalt og nr. 13 i den arabiske verden, offentliggjorde 'Sisterhood Is Global Institute' (SIGI) i august 2016.

Om JWU og JNWC

Jordanian Women's Union (JWU) er Jordans største kvinderettighedsorganisation. Jordanian National Women's Council (JNWC) er en paraplyorganisation for alle kvinderettighedsorganisatoner i landet.

KVINFO har arbejdet sammen med både JWU og JNWC i forskellige projekter siden 2007.

Med JWU har der været projekter om både bekæmpelse af kønsbaseret vold, fremme af kvinders økonomiske deltagelse, og lige politisk deltagelse, der blandt andet med succes har arbejdet for en mere demokratisk og ligestillet valglov.

Aktuelt har KVINFO to projekter med JWU. Det ene handler om at klæde en vifte af 40 menneskerettighedsorganisationer i landet på i deres arbejde med kvinders rettigheder. Det andet retter sig mod at få opbygget organisationer blandt syriske flygtningekvinder og menneskerettighedsforkæmpere, som kan tale kvindernes sag her.

Sammen med JNWC har KVINFO tidligere haft et større projekt, der sigtede på at skabe bedre vilkår for kvinders økonomiske deltagelse, rettet mod både den offentlige administration og den private sektor. Flere af aktiviteterne i dette projekt er senere ført videre i nye projekter direkte med JNWC's medlemsorganisationer og partnere.

Projekterne er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

italien
Nyheder

Italienerne må smide mundbindet udendørs 

hus
Nyheder

Hvert andet hus sælges inden for to måneder

fest
Sport

Fodboldglade danskere holder folkefest 

Sport

Danmark tæver Rusland og brager i EM-ottendedelsfinalen

billede af Omar Marzouk
Kendte

Omar Marzouk køber hus
for tocifret millionbeløb

billede af en tasmansk djævel
Dyreliv

Djævle har ryddet

ø for pingviner

billede af en mad med mayonnaise
Mad og drikke

Advarsel: Risiko for skimmel i din mayonnaise

Collage af mand med computer og aktiekurser
Advertorial

Annonce

At handle med aktier er populært som aldrig før

billede af voldsom regn på en terrasse
Livsstil

Er du klar til det
næste skybrud?

billede af pasta på en gaffel
Mad og drikke

Advarsel: Denne pasta udgør en sundhedsmæssig risiko

billede af prototypen af den flyvende taxa
Nyheder

Tyskere vil tilbyde lufttaxa til OL

kød og grønsager er lagt på en grill
Mad og drikke

Dagens afsteming: Hvor vild er du med at grille?

billede af Allan Randrup Thomsen
Corona

Ekspert om mandagens coronatal: - Det ser lovende ud

Kronprinsesse Mary står med rød taske
Nyheder

Mary jubler:

Der er håb

halen på en hval ses i vandoverfladen
Nyheder

Jorden har fået

et nyt ocean

billede fra ulykkesstedet
Krimi

Betjent i kritisk tilstand: Formodet flugtbilist sendt bag tremmer

rune klan poserer
Kendte

Klan efter anmeldertæsk:

Det er fandeme svært 

sveriges statsminister i jakke og slips
Nyheder

Sveriges statsminister

er væltet 

Bål i mørke
Nyheder

Grønt lys for

Sankthansbål 

mette frederiksen i blomstret kjole
Nyheder

Laveste opbakning

i 15 måneder 

ko kigger
Nyheder

Giftsag i Korsør:

Ti børn skal tjekkes

oversvømmet område i usa
Nyheder

Ni børn døde

i kæmpe trafikulykke 

vægtløfter i aktion
Sport

Transkønnet vægtløfter

skriver historie 

østre landsret set udefra
Krimi

Kræver livstid:

Far dræbte sine

børns mødre

En sparegris med mundbind på
Nyheder

Regeringen vil have

banker til at overtage

corona-gæld

ambulancer og lægebiler holder på vejen
Krimi

Flugtbilist kørte betjent

ned: Nu er han anholdt

Et togsæt ved en perron.
Nyheder

Kørte på røven

500 gange -

her er straffen

En meget lille baby med slager i en seng. Ved hans hoved er en hånd som ser voldsomt stor ud.
Helt vildt

Fik 0% chance for

at overleve – nu er

han fyldt et år

De blå blink på en politibil
Krimi

Mand kørt ned

efter skænderi

Den store trøje med Christian Eriksens navn og nummer på som kom på banen før kampen mod Belgien.
Sport

Hjulmand: Eriksens besøg

har ændret stemningen

Johanne Schmidt-Nielsen i blå og hvid blomstret skjorte.
Kendte

Johanne Schmidt-Nielsen:

Har fået en søn

En stor alligator sover
Dyreliv

Mød Muja:

Verdens ældste alligator

To biler på en våd vej
Nyheder

Skybrud flere steder i Jylland

En tømrer arbejder med træ
Livsstil

Håndværkerfradraget:

Hvad er op og ned?

En ATV'er flyver gennem luften
Krimi

12-årig dreng i kritisk tilstand efter ulykke 

Folk i nissedragter
Kendte

Nissebanden vender tilbage

En gråhåret mand vinker
Sport

Pinligt:

BBC ville hyre afdød fodboldspiller

En reol med bøger
Bøger

Sommerlæsning: Slug disse klassikere i din ferie

En masse cheerleader-piger i blåt
Helt vildt

Pige med Downs syndrom skåret ud af klassebilledet

En cykel på en kofanger
Krimi

Bilist kører cyklister ned på åben gade

En dame med en schæferhund i Washington
Nyheder

Præsidentens schæferhund er død

en ambulance
Krimi

21-årig mand mister livet efter påkørsel i København

billede af Marianne Jelved
Kendte

Marianne Jelved gjorde noget hun aldrig havde gjort - og besvimede

billede af et blåt EU-sygesikringskort
Rejser

Er dit blå EU-sygesikringskort udløbet?

redningshelikopter ses i luften
Krimi

Far omkommet - ville redde datter i gummibåd

billede af mads langer
Kendte

Mads Langer
er blevet far

martin henriksen ses bag Kristian Thulesen Dahl
Nyheder

DF-formand lægger afstand til partifælles islamtweet

demonstrerende sygeplejersker
Nyheder

Her dropper sygeplejerskerne strejken

Mand i hospitalsseng
Corona

Var indlagt 14

måneder med corona:

Nu er han død

billede af en sundhedsperson
Corona

Her er lørdagens

danske corona-tal

børn leger på græs
Livsstil

Sådan får du dine børn

til at lege sammen
- trods aldersforskel

Demonstrerende sygeplejersker
Nyheder

Dagens spørgsmål: Er det ok, at sygeplejerskerne strejker?

Portræt Thue Ersted Rasmussen
Underholdning

Dansker bliver superskurk

i Hollywood:

Jeg gik helt amok

Redningsmandskab hejses ned i en kran
Nyheder

Skole kollapser:

To dræbt 

Christian Eriksen på banen
Nyheder

Overlæge: Eriksen kan

komme tilbage på banen

portræt af mellemøstlig mand
Krimi

Efterlyst: Kørte betjent

ned og stak af

Mand giver briefing
Nyheder

Parlamentsmedlem anklaget for overgreb

Pornhub og MindGeek logoer på mobiltelefoner
Nyheder

34 kvinder sagsøger Pornhub

Silas Holst
Kendte

Silas Holst: Ikke flere børn

Tesfaye
Nyheder

Regeringen: Dropper modtagecenter i Etiopien

Philine
Kendte

Bendtners eks: Smider tøjet i varmen

billede af den falske Mona Lisa
Nyheder

Mona Lisa-kopi: Solgt for over 20 millioner

Kreta
Nyheder

Nye åbninger: Kreta, Nice og Cannes

Eriksen
Nyheder

Udskrevet: Eriksen besøger landsholdet

fængsel
Krimi

I fængsel for hærværk på jødisk gravplads

kronprins
Nyheder

Kronprinsen om Eriksen: Nu smiler vi igen

mand kigger ind i kameraet
Krimi

Har fundet rester 
efter Maria 

vandrefalk
Nyheder

Efter 100 år: Vandrefalke yngler ved København

grill med flammer
Livsstil

Sådan undgår du

at grillfesten går op

i flammer

mette frederiksen får vaccine i skulderen
Nyheder

Milepæl: Halvdelen

af danskerne vaccineret

hospitalet i skejby set på afstand
Krimi

Et-årig pige mistede livet:

Dagplejer anholdt

fodboldspillere går på fodboldbane
Sundhed

Denne gruppe overlever

oftere et hjertestop

modelfoto af ulykkelig pige i seng
Krimi

15-årig pige narret

til sex af 60-årig stedfar

blåt badebassin
Sundhed

Undgå at badebassinet

bliver en bakteriesump

mand på motorcykel flyver gennem luften
Nyheder

Stuntmand dræbt

under rekordforsøg 

indgang til rigshospitalet
Krimi

Kvinde badede alene

og druknede

lyn på himmel
Nyheder

Hedebølgen slutter

med et brag

elg står og kigger
Krimi

Dreng på knallert dør

efter kollision med elg

solnedgang
Nyheder

NASA slår alarm

motionsløbere løber i fælledparken i københavn
Sundhed

Kæmpe events

vender tilbage