Flemming Vinther: Konflikten er rettet mod arbejdsgiverne - Ikke befolkningen

Flemming Vinther er helhjertet fagforeningsmand og brænder for den danske model som grundlag for et stærkt offentligt og privat arbejdsmarked og for det danske velfærdssamfund.

Som formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg spiller han en hovedrolle ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Her er han nemlig topforhandler for de 180.000 statsligt ansatte, ligesom han var det i 2015, 2013 og 2011.

Op til forhandlingerne om OK18 har Flemming Vinther efterlyst et opgør med den finansministrielle logik, der dræner de statslige arbejdspladser for energi og engagement. Statens ansatte skal ikke betale for regeringens konsekvente underfinansiering af den offentlige sektor, lyder det, under parolen ’nok er nok.

Til daglig er Flemming Vinther formand for HKKF, fagforeningen for konstabler og korporaler i hæren og for de statsligt ansatte på LO-området i OAO-Stat, ligesom han sidder i LO Daglig Ledelse.

Flemming Vinther vil blogge om overenskomstforhandlingerne fra et lønmodtagerperspektiv.

LØNMODTAGERNE PÅ DET offentlige arbejdsmarked har varslet strejke fra den 4. april. Det har vi gjort for at fremtvinge en aftale om de overenskomster, der sætter rammerne for løn og vilkår for de offentligt ansatte de kommende tre år.

Vi kæmpede for en aftale i seks døgn ved forhandlingsbordet i Finansministeriet og forsætter i øjeblikket kampen under Forligsmandens vinger.

Når vi samtidig varsler strejke, er det for at lægge pres på vores modpart. For at vise at vi mener det alvorligt. Og for at vise at det ikke kun er en kamp, som de faglige organisationer er klar til at kæmpe. Det er en kamp, som vores medlemmer er klar til at kæmpe.

AT AFSENDE KONFLIKTVARSEL er en alvorlig ting. Det er omkostningsfuldt for vores medlemmer at være i konflikt, og det rammer den danske befolkning. Derfor er det kun noget, vi gør, når vi er truet på hjerteblodet. Og det er vi denne gang.

OK18 er et opgør med en arbejdsgiver, som ser forringelser ved overenskomsterne som en legitim måde at styrke statskassen på.  

Men forringelser af vores medlemmers vilkår må aldrig blive en dagsorden, vi accepterer. Vi bidrager gerne til at effektivisere og modernisere. Og vi bidrager gerne til at forenkle og smidiggøre vores aftaler. Men vi kommer aldrig til at stå ydmyge og tavse tilbage, mens medlemmernes vilkår forringes.

Jeg blev valgt til tillidsmand for at kæmpe for mine kollegers vilkår. Det er 30 år siden, og det var for en lille militær enhed, hvor både min enhed og jeg levede langt fra pressens bevågenhed. I dag taler jeg med pressen dagligt, og min gamle enhed er nedlagt sammen med en masse andet i forsvaret. Men min rolle er ikke forandret. Jeg er stadig tillidsmand. Jeg er stadig valgt til at kæmpe for medlemmernes vilkår. Og jeg er stolt af at være en del af den kamp, som vi kæmper i disse uger og måneder.

SOM ANSAT I STATEN, er vores funktioner at servicere og betjene borgerne. At betjene jer. Derfor vil en konflikt ramme en masse danskere. Det kan ikke undgås – men det er ikke målet.

Vores modpart er Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen – ikke befolkningen.

Jeg ved, at danskerne sætter pris på deres fagforening. Pris på, at nogen er klar til at kæmpe for deres løn, deres vilkår og deres rettigheder. Uanset om man er ansat i det private eller i det offentlige.

DERFOR HÅBER JEG, at I vil have forståelse for den faglige kamp, som vi lige nu kæmper i det offentlige for vores løn, vilkår og rettigheder. Også når I møder konflikten i jeres hverdag. Også når den er irriterende, og når den gør jeres dagligdag ekstra besværlig. Jeres opbakning er ikke bare vigtig for at få et resultat. Den er helt afgørende for de offentligt ansatte, der til hverdag arbejder for jer men som må blive hjemme, hvis en konflikt bliver en realitet.

Konflikten er berettiget, den er væsentlig, og den er ikke rettet mod jer. Den er rettet mod vores arbejdsgiver. Og målet med den er at få en aftale, der sikrer en velfungerende offentlig sektor med ordentlige og rimelige vilkår for de ansatte, der løser opgaverne.

Sophie Løhde har som modsvar på vores begrænsende strejke valgt at lockoutet op mod 90 procent af de statsansatte, ligesom kommuner og regioner har lockoutet en stor del af deres ansatte. Med det omfang, er der med statsgaranti en masse danskere, som berøres i deres hverdag. Men det er hendes valg – ikke vores.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.