Fire terrorsigtede stadig i isolation
Vollsmose ? Advokat Bjørn Elmquist mener, at det er yderst betænkeligt, at Østre Landsret har ændret byrettens beslutning om, at fire sigtede i den påståede terrorsag fra Vollsmose skulle ud af isolation

Landets lovgivning blev strukket til det yderste, da tre dommere i Østre Landsret i går besluttede, at fire af de sigtede i den påståede terrorsag fra Vollsmose stadig skal være fuldstændig isolerede fra omverdenen i forbindelse med deres varetægtsfængslinger.
For retsplejeloven slår fast, at retten kun undtagelsesvis kan tillade isolation i mere end tre måneder, hvis afgørende hensyn til politiets efterforskning gør det nødvendigt at tage det barske magtmiddel i brug.
Advokat Bjørn Elmquist er forsvarer for en af de sigtede i sagen. Han kalder det yderst betænkeligt, at de fire mænd skal forblive i isolation.
»Det er veldokumenteret i en række videnskabelige undersøgelser, at isolationsfængslinger har en meget skadelig effekt på folk. De bliver simpelthen nedbrudt af det,« siger advokaten, der også er formand for Dansk Retspolitisk Forening.
Kommunikationschef Dan Hindsgaul fra Amnesty International i Danmark bekræfter, at der er talrige eksempler på, at folks psyke har taget skade af at være isolationsfængslet.
»Skadevirkningerne kan være meget store. Og desværre er Danmark et af de lande i verden, der bruger isolationsfængslinger allermest,« konstaterer Dan Hindsgaul.
Når en person er fængslet i isolation, skal vedkommende bruge 23 af døgnets 24 timer i sin minimale celle i arresten. Der kan bruges en time på gårdtur, hvor den isolerede dog ikke må være i kontakt med nogen som helst. Vedkommende er også forment alle former for kontakt med familie, venner og andre. Eneste tilladte kontakt er med forsvareren.

Byretten underkendt

Med gårsdagens kendelse om fortsat isolation gik dommerne i Østre Landsret stik imod den beslutning, som en byretsdommer nåede frem til ved et retsmøde i Odense 28. november.
Dengang mente dommeren, at der ikke længere var nogen grund til at isolere de fire mænd, der som de sidst sigtede i sagskomplekset, var afskåret fra menneskelig kontakt med andre end deres forsvarsadvokater. Efter retsmødet for godt 14 dage siden krævede sagens anklager, at landsretten skulle vurdere byrettens beslutning på ny. Og indtil Østre Landsret kunne behandle sagen, skulle de fire mænd forblive i isolation.
Gårsdagens retsmøde ændrede altså ikke noget på den situation.
Bjørn Elmquist mener, at det er bekymrende, at landsretten er nået frem til en anden kendelse end den, der blev truffet i byretten for godt 14 dage siden.
»Det undrer mig meget. For det er Odense Ret, der har fulgt sagen nøje. Det er her, at dommeren har det bedste indblik i hele politiets efterforskningsmateriale. Østre Landsret har ikke været nær så involveret i sagen.« Hele efterforskningen af den påståede terrorsag er omfattet af et meget stort hemmelighedskræmmeri. Og derfor er det meget begrænset, hvad Bjørn Elmquist kan sige om det faktum, at anklagemyndigheden insisterer på, at de fire mænd skal være isolerede.
»Men jeg kan ikke se, at det skulle kunne reducere politiets efterforskningsmuligheder, hvis de fire kom ud af isolation.«

Snart nyt retsmøde

Østre Landsret afgjorde i går, at de fire mænd skal forblive afskåret fra andre mennesker frem til 19. december. Her skal de fire isolerede samt en femte varetægtsfængslet mand i sagen atter i byretten, hvor en dommer skal tage stilling til, om deres varetægtsfængslinger skal forlænges.
Politiassessor Jakob Beyer er anklager i sagen. Han vil ikke oplyse, om han møder med et nyt krav om isolation, når retten sættes på ny 19. december.
»Det kan jeg ikke kommentere.«
Bjørn Elmquist slår fast, at han vil finde det meget underligt, hvis byretten på det kommende retsmøde vil træffe en beslutning om fortsat isolation.
»Det vil stride mod al fornuft, hvis byretten pludselig ændrer standpunkt i sagen.«
Det var 5. september, at politiet skred til anholdelse af en række personer og sigtede dem for terrorvirksomhed. I første omgang blev syv personer varetægtsfængslet. Siden er to blevet løsladt. De er dog stadig sigtede i sagen.