Fejlen der truer Gud
Serie ? Jomfrufødslen er fuldstændig central for vores opfattelse af Jesus, men det er formentlig en fejl

Jesu fødsel er kristendommens mest skelsættende begivenhed. Det er hele religionens fundament, og det er samtidig et af de mest diskuterede og kontroversielle øjeblikke i Bibelens beretninger. For selvom de, der tror på Bibelens Gud, naturligvis også tror på jomfrufødsel, så er en anden sandhed gemt i sætningerne i de hellige skrifter. Her kan du læse historien om, hvordan Maria blev jomfru. Det er en fortælling, der bringer os tilbage til en 3000 år gammel profeti, og som ender i 1992. Og som i sin konsekvens udgør en af de største trusler mod troen på Gud overhovedet. For hvis historien om Maria er forkert, hvad kan vi så regne for rigtigt?»De eneste i Bibelen, der nævner jomfrufødsel, er først Matthæus og siden Lukas. Ingen andre omtaler det,« siger professor Mogens Müller, der er prodekan på teologi ved Københavns Universitet. Faktisk står der så lidt om jomfrufødslen, Helligånden og ærkeenglen Gabriel, at det kun udgør omkring 454 af Det Nye Testamentes over 180.000 ord på trods af, at testamentet primært handler om Jesu liv og lære.

Aldrig hrt historien

»I de tidligste tekster som indgår i Det Nye Testamente, nemlig apostlen Paulus breve og Markusevangeliet, bliver det ikke nævnt med så meget som et ord,« siger Mogens Müller og fortsætter:»Det kan selvfølgeligt være, at hverken Paulus eller Markus fandt det nævneværdigt, at Maria var jomfru, men det kan også tænkes, at de simpelthen aldrig har hørt historien.« Men hvorfor blev Maria så senere udråbt til jomfru? Formentlig fordi, manden bag Matthæusevangeliet lige strammede historien en anelse. I sin iver efter at bevise, at Jesus er Messias, går Matthæus nemlig på jagt i jødernes hellige bog, det vi kender som Det Gamle Testamente, for at finde beviser på Jesu guddommelighed. Her finder han et citat fra profeten Esajas, som i den rette sammenhæng én gang for alle vil bevise, at Jesus er Messias.Han fortæller, at Maria er gravid ved Helligånden og derfor stadig er jomfru, lige efter siger han: »Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn".«Men Matthæus citat af Esajas er, selvom han tror det er rigtigt, faktisk forkert. Den jødiske Bibel, som han kender, er oversat fra hebraisk til græsk et par hundrede år tidligere af 72 lærde. Men de har lavet en fejl i oversættelsen af Esajas profeti. Esajas siger nemlig ikke et ord om jomfru.»Direkte oversat fra hebraisk står der: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn,« siger overrabbiner Bent Lexner.

Jesus er frelseren

Blandt lærde mener man, at Matthæus simpelthen har været så betaget af Jesus, at han har understøttet sin missioneren for ham ved at finde profetier i Det Gamle Testamente, som kan slå fast med syvtommersøm, at Jesus er frelseren.»Hensigten med Matthæusevangeliet er at overbevise jøderne om, at Jesus er frelseren,« siger Niels Jørgen Cappelørn, der stod i spidsen for bibeloversættelsen fra 1992, og som i dag er leder af Søren Kirkegaard Forskningscentret.»Personen bag Matthæus- evangeliet er så forhippet på at overbevise jøderne om, at Jesus er Messias, at han hele tiden siger: Se, nu er den og den profeti gået i opfyldelse, nu må I da kunne se, at Jesus er Messias,« siger Niels Jørgen Cappelørn. Disse ting var centrale i diskussionen omkring den nye bibeloversættelse i 1992. Her ændrede forskerne efter længere tids debat Esajas citat tilbage til sin oprindelige form, så der står »ung kvinde«. Men det medførte et dilemma. For Matthæus skrev jo ikke ung kvinde, men jomfru, da han citerede Esajas. »Det dilemma medførte nogle af vores heftigste diskussioner,« siger Niels Jørgen Cappelørn. Resultat blev, at Matthæus stadig citerer Esajas for ordet jomfru, selvom det tydeligvis ikke længere er det, Esajas siger i Det Gamle Testamente. Det gør hele Matthæus projekt med at søge profetier i Det Gamle Testamente, der kan bevise, at Jesus er Messias, endnu mere tragisk for vores mulighed for at tro på Gud.