Faxe Kommune Faxe Kommune er nu Demensvenlig Kommune
Faxe Kommune er nu blandt de første 18 kommuner i Danmark, som kan kalde sig demensvelige kommuner. Faxe og tre andre kommuners visioner og handleplaner bliver præsenteret og debatteret på Christiansborg i dag.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
- Tænk hvis du blev bange for et menneske, du har levet sammen med i 30 år, fordi en demenssygdom gør, at du ikke længere kan genkende din ægtefælle. Eller tænk hvis du ikke længere kan genkende dine børn, eller farer vild på en gåtur. Det er jo desværre situationen for et stigende antal mennesker. De demensramte og deres pårørende skal vi gøre en helt særlig indsats for, siger Knud Erik Hansen (S), borgmester i Faxe Kommune.

- Det gør vi i vores kommune, og jeg er stolt over, at vi nu kan kalde os Demensvenlig Kommune, fordi vi netop gør en særlig målrettet og omfangsrig indsats - ikke mindst takket være det forløb, vores ledere og fagmedarbejdere har været igennem sammen med andre kommuner i Demensalliancen, tilføjer Knud Erik Hansen.

Konference på Christiansborg

I dag, tirsdag den 20. juni, er repræsentanter fra de fire senest tilkomne demensvenlige kommuner, Faxe, Greve, Herning og Roskilde på Christiansborg for at præsentere resultaterne af de seneste måneders arbejde. Således er der nu 18 demensvenlige kommuner.

Ældreminister Thyra Frank og forkvinden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt, deltager i debat om, hvordan en national handlingsplan kan skabe lokale forbedringer, og sikre at personer med demens, pårørende og personale aldrig bliver alene med demens.

Ingen skal være alene med demens

Demensalliancen blev stiftet i 2014, og det er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Den fælles visioner et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. Målet er at Danmark skal være et foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes, og for deres pårørende.

For socialudvalgsformand i Faxe Kommune, Mogens Stilhoff, er det vigtigt at være i front.

- Det er et stigende problem, som kræver et selvstændigt fokus og nogle helt særlige rammer for demente borgere. Statisk er der cirka 600 borgere i kommunen, som er ramt af demens, og i 2030 skønnes tallet at være cirka 1.000 borgere. Derfor er det vigtigt, at vi klæder os fagligt på, og at vi gør en indsats for at udbrede kendskabet til det at have demens. Forhåbentlig kommer mange flere kommuner med, så vi alle er klædt fagligt på, og så vi kan udveksle erfaringer, siger Mogens Stilhoff.

Konkrete indsatser

I Faxe Kommune har byrådet vedtaget en demensstrategi for 2017-2020.

Den rummer flere konkrete tiltag, som enten er gået i gang eller bliver løbet i gang snarrest.

I Faxe Kommune indfører vi procedurer med vejledning i, hvornår og hvordan der bør handles, hvis der er bekymring for demens hos en borger.

Alle cirka 600 medarbejdere inden for ældreområdet skal på 10 dages AMU-kursus i demens i de kommende to år.

De pårørende skal støttes med tilbud om undervisning og rådgivening, og der bliver indført fleksible åbningstider på kommunens demenscenter, så der kommer til at være aftenåbent af hensyn til de pårørende.

Vi går i dialog med lokalsamfundet. Demensteamet udvikler undervisningsforløb for medarbejdere i dagligvarebutikker, buschauffører og andre grupper, og de laver et undervisningsforløb til eleverne i folkeskolens 8. klasser.

Og der bliver etableret flere demensvenlige boliger. Lige nu er Faxe Kommune i gang med at etablere demenslandsby med et stort beskyttet udeareal, ligesom kommunen indretter kommunens almene plejecentre demensvenligt.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.