Far medlem af satanistisk kult
Faderen til de seksuelt misbrugte piger var medlem af Satanistisk Forum.

Af Niels Holst og Laurits Nansen
niho@dny.dk | lana@avisen.dk

Faderen til de to seksuelt misbrugte piger i Tøndersagen var medlem af en satanistisk kult. Det kom frem under mandagens retsmøde i sagen, hvor pigernes 43-årige mor blev idømt en psykiatrisk behandlingsdom på ubestemt tid for sin rolle i de årelange seksuelle overgreb på de to piger.

Ifølge den ældste datter havde faderen på et tidspunkt sagt, at han var medlem af en klub, hvor medlemmerne var »Fadens børn«. Der er tale om Satanisk Forum, en forening, som varetager danske satanisters interesser blandt andet ved at fungere som deres talerør.

via Listen To News