home a/s Fald i huspriserne i januar - stigning for lejlighederne
home prisindeks: Huspriserne startede året med et dyk i kvadratmeterprisen. Lejlighederne steg på landsplan, men faldt i København og steg i Aarhus
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Prisindeksene fra home og Danske Bank opgjort på faktiske salgspriser viser den seneste udvikling på boligmarkedet med bolighandler til og med januar 2016.

Se venligst resumé og uddybning, grafer og tabeller i vedhæftede dokumenter samt kommentarer herunder.

Huspriser: Fald i årets første måned

homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan faldt 1,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

homes husprisindeks er normalt en meget pålidelig indikator for udviklingen. De seneste måneder har homes husprisindeks dog vist en faldende tendens, som ikke ses i andre statistikker.

En forklaring kan være, at der nu bliver solgt flere boliger uden for de dyre områder. Det trækker gennemsnitsprisen ned, uden at det enkelte hus er faldet i pris, og det er en effekt, homes husprisindeks ikke er korrigeret for.

Derfor skal man nok være forsigtig med at konkludere, at vi faktisk har kraftigt faldende huspriser lige nu. Meget tyder dog på, at huspriserne i hvert fald holdt op med at stige i anden halvdel af 2015, og at der heller ikke er nogen fremgang her i 2016 ind til videre.

Sammenlignet med januar 2015 lå huspriserne 3,4 % højere.

I forhold til toppen i december 2006 lå priserne i januar 14,9 % lavere.

Prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. var i oktober 1.820.000 kr.

Lejlighedspriserne: Steg lidt i januar

homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit. I praksis var priserne altså uændrede i januar.

Mens priserne faldt en anelse i København, så oplevede Region Midtjylland og Aarhus prisstigninger på henholdsvis 1,7 % og 2,0 %.

Sammenlignet med samme tid sidste år lå ejerlejlighedspriserne på landsplan 11,0 % højere. Det skyldes især prisudviklingen i København, hvor priserne i januar var 16,3 % højere end januar sidste år.

At prisniveauet i København er steget kraftigt det seneste år skyldes en kombination af et øget antal projektsalg og prisstigninger på både projektlejligheder og eksisterende lejligheder.

Prisstigningerne i Aarhus skal både ses i lyset af, at prisen på eksisterende lejligheder er steget, og at der er kommet mere gang i det aarhusianske projektmarked.

Prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på landsplan på 85 kvm. var i januar 2.160.000 kr.

Kommentarer til indeks, Mads Ellegaard, relationschef i home:

Huspriserne faldt ifølge home Husprisindeks med 1,2 % fra december til januar. Det indikerer umiddelbart en svag start for huspriserne i 2016, men der er nogle mulige forklaringer på prisfaldet.

En forklaring er, at der er handlet flere huse i billigere områder, og det trækker gennemsnitsprisen på husene ned. Det har vi blandt andet set tydeligt i Nordjylland.

En anden forklaring er, at der er solgt flere huse fra 'bagkataloget', altså de boliger, der har været til salg i lidt længere tid.

En tredje forklaring er, at der er solgt flere af de helt billige boliger. Eksempelvis fylder huse til kvm-priser på under 5.000 kr. pr. kvm. lidt mere blandt handlerne i januar end de tidligere måneder.

Alt i alt altså et udtryk for, at hushandlerne uden for de største byer i er begyndt at fylde mere i statistikkerne, hvilket er positivt, selv om det trækker gennemsnitsprisen på landsplan ned.

Når det er sagt, så har huspriserne ikke samme fart på, som vi så i starten af sidste år. De er nok nærmere stagnerende.

Ejerlejlighedspriserne holder sig tæt på status quo i januar med et lille plus på 0,2 %. I København går priserne en smule tilbage, et fald på 0,4 %, og det skyldes blandt andet lavere priser på projektlejlighederne og en mindre andel af projekter. Det trækker priserne ned, da projektlejligheder typisk er dyrere end de eksisterende lejligheder.

I Aarhus er billedet med modsat fortegn. Her er der kommet flere projektsalg de seneste måneder, og priserne steg med 2 % den seneste måned.

Lejlighederne holder sig dermed fortsat på et højt niveau, aktiviteten er fortsat fornuftig, men der er grænser for, hvor meget køberne kan købe for - og det ser vi ved, at de tidligere store prisstigninger er afløst af stabilitet.

Kontakt:

home

Mads Ellegaard, relationschef

Mobil: 5040 5040

Mail: mael@home.dk

Danske Bank

Mikael Milhøj, analytiker

Tlf.: 4512 7607 / 2818 6908

Mail: milh@danskebank.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.