FAKTA: Sådan fungerer fredninger af naturen
Fredninger anses som et af de mest effektive instrumenter, når man skal sikre naturen for eftertiden.

Ordførere fra flere blå partier ønsker at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager.

Fredning betyder, at der kan lægges væsentlige begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder.

Sådan fungerer fredninger af naturen:

* Fredning har ekspropriationslignende karakter og indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede arealer.

* Der udbetales derfor erstatning til ejeren for det tab, som en fredning medfører.

* Fredning skal dels beskytte dyr, planter, kulturspor og landskaber og dels være med til at sikre offentligheden adgang til det fredede område.

* Fredninger er det ældste og mest slagkraftige instrument til beskyttelse af dyr, planter og kulturspor.

* Fredningssager kan rejses af staten, kommuner eller af Danmarks Naturfredningsforening (DN). DN rejser langt de fleste og har haft mulighed for det siden 1937.

* De rejste sager afgøres i fredningsnævnene rundt i landet.

* Cirka fem procent af Danmarks landareal er fredet på omkring 2000 forskellige lokaliteter.

* 1. juli 1917 trådte den første naturfredningslov i kraft. I dag findes bestemmelserne om fredning i naturbeskyttelsesloven.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/