Danmarks Statistik FAKTA om offentligt ansatte og brugere af det offentlige
Lønmodtagere på det offentlige overenskomstområde skal have ny overenskomst. Danmarks Statistik har samlet tal for antal lønmodtagere i staten, regioner og kommuner fordelt på brancher samt tal for antal brugere af fx skoler, hospitaler og plejeboliger.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Lønmodtagere

I alt arbejdede 824.600 lønmodtagere i staten, regionerne eller kommunerne i 4. kvartal 2017. Af de 824.600 arbejdede 122.100 i branchen plejehjem, handicapinstitutioner mv., 114.300 på hospitalerne og 101.400 i børneinstitutioner mv.

Ikke alle de 824.600 lønmodtagere er omfattet af overenskomstforhandlingerne, ligesom en mindre gruppe lønmodtagere, som ikke er talt med her, vil være omfattet af overenskomstforhandlingerne og en evt. konflikt. Forskelle skyldes, at overenskomstområderne er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, mens sektorerne er en statistisk inddeling baseret på internationale standarder.

Lønmodtagere efter branche. 4. kvartal 2017

Stat, regioner og kommuner i alt
824.637
Videnservice
5.677
Rengøring, arbejdsformidling mv.
31.624
Offentlig administration
82.400
Forsvar, politi og retsvæsen mv.
47.361
Grundskoler
81.701
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
39.802
Videregående uddannelsesinstitutioner
51.194
Voksenundervisning mv.
11.016
Hospitaler
114.288
Sundhedsvæsen i øvrigt
25.400
Plejehjem, handicapinstitutioner mv.
122.071
Hjemmehjælp mv.
52.268
Børneinstitutioner mv.
101.361
Andre sociale foranstaltninger
12.786
Kultur og fritid
13.660
Andre serviceydelser mv.
18.034
Øvrige brancher
13.993
Anm.: Lønmodtagerne i stat, regioner og kommuner er fordelt på adhoc-branchegrupper. Kilde: Særkørsel på baggrund af beskæftigelse for lønmodtagere; www.statistikbanken.dk/10312.

For mere information om lønmodtagerne i staten, regioner og kommuner kontakt chefkonsulent, Thomas Thorsen, 39 17 30 48, tst@dst.dk.

Brugere

Man kan også ses på antallet af brugere af den offentlige service. Her er fire udvalgte tal for antal brugere af offentlig velfærd.

Folkeskole: 542.500 børn gik i folkeskole 1. oktober 2017. 9.300 gik på en specialskole.

http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT20

Gymnasiale uddannelser: 152.600 elever gik 1. oktober 2017 på en gymnasial uddannelse. Størstedelen (105.700) gik i det almene gymnasium (stx og hf), mens 43.900 gik på de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (hhx og htx). 2.100 elever gik på internationale gymnasier.

Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT30

Plejeboliger og plejehjem: 41.500 ældre over 66 år boede på plejehjem eller i plejebolig i 2016. 35.000 af dem boede i plejebolig med tilknyttet plejepersonale. Knap 800 af dem i såkaldte friplejeboliger, som ikke er omfattet af den kommunale boligforsyning. 4.000 boede på plejehjem.

Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/RESI01

Sygehusbesøg: 699.000 patienter var indlagt på de danske hospitaler i 2016. 1.795.000 personer blev behandlet ambulant og 820.000 patienter blev behandlet akut ambulant. En person kan godt tælle med i flere af de tre behandlingskategorier.

Se mere i Statistikbanken: http://statistikbanken.dk/IND05, http://www.statistikbanken.dk/amb05 og http://www.statistikbanken.dk/SKAD05

Biblioteker: 37,7 mio. besøg fordelt på 416 folkebiblioteker i 2015.

Se mere i statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/BIB2B
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.