Fakta om kommunalreformen

1. januar bliver 271 kommuner lagt sammen til 98. Samtidig forsvinder amterne, og der oprettes 5 regioner.

Regionernes primære opgave bliver sygehusene.

De nye kommuner overtager en række opgaver, blandt andet den forebyggende sundhedsindsats og genoptræning. Derudover kommer det sociale område, beskæftigelse, specialundervisning, erhvervsservice, kollektiv trafik og veje, natur og miljø samt kultur til at ligge under de nye kommuner.