Fakta om Christianiasagen

Hvad sker der herfra:

Udspillet bliver drøftet på et fællesmøde på Christiania mandag klokken 20.00. Sidste frist for svar er den 8. februar 2007.

Aftalen skal derefter godkendes i Finansudvalget i Folketinget.

Herefter skal Københavns Kommune senest den 1. april 2007 vedtage en lokalplan, som godkender aftalen.