FAKTA: Nye politital viser dalende tillid og tryghed
Selv om antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser falder, og befolkningens følelse af tryghed dermed objektivt set burde øges, så sker det modsatte. Borgernes tryghed daler, og også tilliden til politiet er blevet mindre, viser årets tryghedsmåling fra politiet. Foto: Lars Rievers/arkiv/Scanpix
For tredje år i træk falder befolkningens tillid til politiet og oplevelsen af tryghed.

Rigspolitiet har de seneste fem år lavet årlige undersøgelser af udviklingen i befolkningens oplevelse af tryghed og tillid til politiet. De nyeste tal blev offentliggjort mandag. De viser dalende tillid og tryghed for tredje år i træk.

Læs mere om undersøgelsen her:

* Undersøgelsen måler tryghed og tillid til politiet i hele landet, i de 12 politikredse hver for sig, i de fem største byer og i 25 særligt udsatte boligområder.

* Den er baseret på flere end 11.000 spørgeskemaer, der er indsamlet fra juni til oktober 2017.

* I løbet af den tid, hvor spørgeskemaerne blev indsamlet, var der i alt 49 banderelaterede skyderier forskellige steder i landet. 18 af dem skete i seks af de 25 særligt udsatte boligområder, der indgår i undersøgelsen.

* Overordnet set er danskerne blevet mere utrygge. Sidste år følte 89,1 procent sig trygge. I år er det 85,7 procent. Befolkningens tillid til politiet er dalet fra 81,1 procent sidste år til 79,2 procent i år.

* I syv af landets 12 politikredse er trygheden uændret, men i fem områder er den faldet. Det er i Nordjylland, Østjylland, på Fyn og i Midt- og Vestsjælland. Også i Syd- og Sønderjylland er der tendens til, at befolkningen føler sig mindre tryg.

* Borgerne er mest trygge på Bornholm. De mest utrygge findes på Københavns Vestegn.

* Borgerne i de fem største byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg, ser generelt ud til at være mindre trygge end resten af befolkningen, og trygheden er faldende. Især i Aarhus er der sket et fald i trygheden siden seneste måling.

* I 25 særligt udsatte områder giver borgerne udtryk for større utryghed end resten af befolkningen. 64,3 procent svarer, at de føler sig trygge. Sidste år var tallet 72 procent. To steder - i Høje Gladsaxe på Københavns Vestegn og på Motalavej i Korsør - er trygheden tilsyneladende steget.

* Når det handler om tilliden til politiet, er den kun dalet lidt siden sidste år, men sammenlignet med 2013, da undersøgelsen blev lavet første gang, er der tale om faldende tillid i fire af de 12 politikredse, nemlig i Østjylland, Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og i Nordsjælland. Også i Nordjylland ses en tendens til faldende tillid.

* Tilliden til politiet på Bornholm og i Midt- og Vestjylland er højere end tilliden på landsplan.

* Med til billedet af dalende tryghed og tillid hører, at det faktisk burde gå den modsatte vej. Politiet modtog sidste år samlet set to procent færre anmeldelser af overtrædelser af straffeloven. Blandt andet er antallet af anmeldelser af indbrud i private hjem faldet med ni procent.

* Sidste år forbedrede politiet også den tid, der går fra en anmeldelse af noget hastende, til den første politipatrulje er fremme. Politiet nåede 53 sekunder hurtigere frem.

Kilder: Politiets Tryghedsundersøgelse, Ritzau.

/ritzau/