FAKTA: Hvad er en forvaringsdom?
En 47-årig tidligere pædagogmedhjælper og spejderleder er idømt forvaring for misbrug af 28 små børn.

Retten i Glostrup har idømt en tidligere pædagogmedhjælper og spejderleder forvaring for overgreb på en stribe børn gennem mange år.

I alt har der i sagen været rejst tiltale for 45 tilfælde af voldtægt, anden seksuel omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelser mod 28 børn. Nogle af dem var ned til to år gamle.

Læs her, hvad forvaring er:

* Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

* Som de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-sindssyge personer er forvaring sammen med fængsel på livstid uden tidsbegrænsning.

* Fuldbyrdelsen af en forvaringsdom foregår normalt i Anstalten ved Herstedvester vest for København.

* En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

* Efter tre års forvaring - og siden en gang om året - har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

* Rigsadvokaten har pligt til at sikre, at en forvaringsdømt ikke sidder længere end nødvendigt, men det er i sidste ende op til retten at bestemme, om den dømte kan prøveudskrives - altså løslades.

* Inden der sker prøveudskrivning, vil der i reglen være et længere forløb, hvor den dømte først får ledsaget udgang og siden får lov til at forlade fængslet på egen hånd.

* For at opnå de friheder kan Kriminalforsorgen stille en række betingelser, for eksempel at den dømte skal behandles med en bestemt type medicin.

* Forvaring forveksles ofte med anbringelse. En af forskellene er, at en anbringelsesdom gives til sindssyge personer og afsones på et sygehus, mens en forvaringsdom afsones i et fængsel.

Kilder: Kriminalforsorgen, Retsinformation og professor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet.

/ritzau/