FAKTA: Her er reglerne for brug af tvangsfiksering
30-årig mand var bæltefikseret gennem ti måneder og vil nu have erstatning. Læs om reglerne her.

30-årig mand, der var anbragt på psykiatrisk afdeling på Middelfart Sygehus, kræver erstatning for at have været bæltefikseret gennem ti måneder.

Læs om reglerne her:

* Mennesker, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan ifølge psykiatriloven blive tvangsfikseret med bælte omkring livet.

* Hvis det er nødvendigt, kan det også ske med remme om håndled og ankler eller med handsker.

* Personalet må kun tvangsfiksere, hvis et menneske:

* Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

* Forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

* Tvangsfiksering må som udgangspunkt kun anvendes kortvarigt. En patient kan dog fikseres "længere end nogle få timer", når hensynet til patientens eller andres liv, førlighed eller sikkerhed tilsiger det.

* Hvis man er tvangsfikseret med bælte, skal der altid være en fast vagt på stuen.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

/ritzau/