FAKTA: Dele af Grindsted forurenet af tidligere industri
Affald og kemikalier fra det tidligere Grindstedværket har forurenet dele af den sydjyske by Grindsted.

Region Syddanmark vil have undersøgt, om der er en sundhedsrisiko ved at bo i Grindsted.

Det skyldes bekymring over den forurening, som det nu lukkede Grindstedværket har tilført området.

Læs om forureningen af byen her.

* Grindstedværket, der blandt andet producerede medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien, har givet anledning til forurening fire steder i og omkring byen.

Ved selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads.

* Forureningen stammer fra tidligere tiders spild af råvarer og kemikalier, ligesom der er deponeret affaldsprodukter i perioden fra 1934 til 1962.

* Der er i strømme ned mod lossepladsen konstateret en betydelig forurening af det øvre grundvandsmagasin.

* Forureningen spredes med grundvandet i nordvestlig retning mod Grindsted Å.

* Det anslås, at der hvert år tilføres Grindsted Å 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

* Drikkevandet er dog ikke i fare for forurening, da det ifølge Region Syddanmark indvindes langt fra det forurenede område.

* Også ved Kærgård Klitplantage i Vestjylland er der deponeret opløsningsmidler fra Grindstedværket. Herfra siver der også vinylklorid ud i havet.

* Der er badeforbud på stranden på en 1400 meter lang strækning.

Kilde: Region Syddanmark.

/ritzau/