EU træder et skridt til højre
Den yderste højrefløj i EU-parlamentet var modstander af udvidelsen mod øst. Ironisk nok har netop optagelsen af Rumænien og Bulgarien betydet, at højrefløjen i EU nu kan danne sin egen gruppe.

EU-parlamentarikerne fra den yderste højrefløj har altid været meget fjendtligt indstillede overfor EU’s udvidelse mod øst, men det er måske slut nu.

Med optagelsen af Rumænien og Bulgarien 1. januar når antallet af antisemitiske og indvandrerfjendtlige EU-parlamentarikere på den yderste højrefløj nemlig op på de 20, der skal til for at danne en politisk gruppe i parlamentet.

»Gruppen er en broget flok af parlamentsmedlemmer, der ikke har andet til fælles end hadet mod alt, hvad der er fremmed og anderledes. Og det er vigtigt, at vi tager dem alvorligt og følger dem tæt,« siger Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for det Europæiske Socialdemokrati, på gruppens hjemmeside.

For at danne en ny fløj i EU-parlamentet skal parlamentarikerne repræsentere mindst seks medlemslande, og med højreradikale parlamentarikere fra både Frankrig, Rumænien, Belgien, Italien, Østrig, Bulgarien og England er kriterierne opfyldt.

Planen er, at den nye gruppe, som kalder sig selv for ’Identity, Tradition, Sovereignty’ eller bare ’ITS’, officielt vil blive dannet, når EU-parlamentet mødes 15. januar.

Protester

Det formodes, at gruppens leder vil blive franskmanden Bruno Gollnisch fra det ultranationalistiske franske parti Front National, mens Andreas Moelzer fra det østrigske Frihedsparti skal være generalsekretær.

Andreas Moelzer, der også er en af hjernerne bag ITS, har tidligere sagt, at gruppen ønsker at komme op på 40 medlemmer, men etableringen af ITS har ført til skarpe protester i EU-parlamentet.

Med de nuværende regler i parlamentet vil medlemmerne af ITS nemlig kunne gøre krav på en eller to viceformandsposter i forskellige komiteer, hvis de altså bliver valgt. For at undgå at dette skal ske, har socialisterne i parlamentet taget initiativ til formelt at opfordre de andre grupper til ikke at stemme på medlemmer af ITS.

Mange af parlamentets andre grupper understreger, at de nuværende regler må følges, og at en gruppe ikke officielt kan fratages poster. Men de har accepteret idéen om en politisk embargo af ITS.

Afspejler virkeligheden

Det er dog ikke kun i EU-parlamentet, at ITS møder stærk modstand.

Torsdag udtrykte det israelske udenrigsministerium stor bekymring over ITS, som ifølge ministeriet er antisemitisk og fremmedfjendsk og har en formand som stiller spørgsmålstegn ved eksistensen af gaskamrene under Anden Verdenskrig.

Mange parlamentarikere i EU mener dog, at oprettelsen af den stærkt højreorienterede gruppe ikke får store konsekvenser for, hvordan politikken i Bruxelles kommer til at se ud.

»De ekstremt højre-orienterede parlamentarikere er allerede repræsenteret i huset, og det faktum, at de nu bliver organiseret i en politisk gruppe, vil ikke give dem mere indflydelse i parlamentet. De er fortsat marginaliseret,« siger Monica Frassoni, der er leder af De Grønne, til EU Observer.

Hun understreger, at det ikke er tilfældigt, at gruppen bliver dannet netop nu:

»Det er en sørgelig afspejling af, hvordan virkeligheden ser ud i nutidens Europa.«