L&F Enklere regler fremmer vækst
Det er vigtigt, at regeringen fortsætter det ambitiøse arbejde med at forenkle regler for dansk erhvervsliv, lyder det fra Landbrug & Fødevarer i en kommentar til, at regeringen i dag har meldt ud, at den vil følge en række forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
I denne omgang har regeringen givet svar på 39 forslag. 15 af forslagene vil blive gennemført helt, 20 vil blive gennemført delvist, tre bliver ikke gennemført, og et forslag er under fortsat behandling i regeringen, meddeler.

Forenklingsforslagene handler bl.a. om implementering af EU-lovgivning, landbrug mv.

Hos Landbrug & Fødevarer ser erhvervspolitisk chef Jannik Bay positivt på regeringens tilbagemelding.

- Bedre regler og færre overimplementeringer kan give ny vækst i Danmark - uden at det koster en krone. Derfor er det positivt, at regeringen vælger at følge de fleste af forenklingsforslagene, siger Jannik Bay, der selv er medlem af Virksomhedsforum for Enklere Regler.

Han hæfter sig blandt andet ved, at regeringen har fulgt forslaget om, at landmænd kan nøjes med én samlet registrering af husdyrbesætningen, selvom dyrene er fordelt på forskellige stalde. Dermed undgår landmanden at skulle omregistrere dyr, når de cirkulerer rundt inden for den samme bedrift. På samme måde har regeringen fulgt et forslag om mere smidig drift af arealer med permanent græs.

- Jeg glæder mig over de helt konkrete forenklinger af reglerne. Og jeg er glad for, at regeringen giver et klart tilsagn om, at man i EU-regi vil arbejde for Landbrug & Fødevarers forslag om at sikre ensartet implementering af EU-reglerne. Vi skal undgå skæve fortolkninger og uhensigtsmæssige overimplementeringer, der skader konkurrenceevnen, siger Jannik Bay.

Han opfordrer regeringen til at holde ambitionsniveauet højt også fremover.

- I alt har Landbrug & Fødevarer spillet mere end 100 forslag til regelforenklinger ind til Virksomhedsforum, og der udestår svar på en del af forslagene. Vi ser frem til at høre regeringens svar, siger Jannik Bay.

Om virksomhedsforum

Virksomhedsforum for enklere regler er et uafhængigt rådgivende organ for regeringens indsats for regelforenkling og bedre regulering. Virksomhedsforum blev nedsat af erhvervs- og vækstministeren i foråret 2012. forummets opgave består i at identificere konkrete forslag til regelforenklinger og bedre regulering. Regeringen er forpligtet til enten at gennemføre forslagene eller forklare, hvorfor forslagene ikke lader sig gøre at gennemføre.

Virksomhedsforum består af repræsentanter fra danske virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter samt eksperter i regelforenkling og regulering. Landbrug & Fødevarer er medlem af Virksomhedsforum, og har i alt fremsendt mere end 100 forslag til regelforenklinger i den sammenhæng.

Link til regeringens tilbagemelding: www.evm.dk. Link til forslag fra Virksomhedsforum: www.enklereregler.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.