Enhedslisten strammer disciplinen
Politik ? Enhedslisten vil have nye medlemmer fra Inter-nationale Socialister til at overholde partiets kommandoveje

De stærkt ideologiske medlemmer af Internationale Socialister er kendte for at være aktive, men den egenskab er blandt andet med til at udløse en ekstraordinær generalforsamling i Enhedslisten i Odense.
I marts valgte Internationale Socialister på landsplan at anbefale sine medlemmer medlemskab af Enhedslisten, og i Odense fik det en håndfuld medlemmer til at melde sig ind.
Siden har der ifølge Nyhedsavisens oplysninger flere gange været intern uro, når medlemmer af Internationale Socialister har ytret sig som medlemmer af Enhedslisten.
»Jeg vil ikke nærmere ind på de specifikke hændelser eller omstændigheder. Men der er tale om en generel indskærpelse af de retningslinjer, vi altid har fulgt i Enhedslisten,« siger medlem af bestyrelsen Ingelise Bech Hansen.
I går udsendte bestyrelsen, der ingen formand har, en pressemeddelelse, som går i rette med de nye medlemmer af Enhedslisten.
»Derfor har et flertal i bestyrelsen fremlagt et forslag til ændring af vedtægterne. Dette forslag går efter forslagsstillernes opfattelse ud på at få skrevet den hidtidige praksis ind i vedtægterne og dermed om at forvandle hidtil uskrevne regler til skrevne regler. Og dermed regler, der står krystalklart for alle, også de mange nye medlemmer, Enhedslisten har fået i løbet af det sidste år!« står der i meddelelsen.
Den eneste person, som både er medlem af International Socialister og Enhedslistens bestyrelse, Frank Rasmussen, ønsker ikke at udtale sig, selvom han er medunderskriver af pressemeddelelsen.
Medlem af byrådet Per Berga Rasmussen ser ikke de Internationale Socialisters medlemskab af Enhedslisten som noget problem.
»Vi er et parti, som består af enkeltpersoner, og som sådan handler vi, uanset hvor vi kommer fra,« siger Per Berga Rasmussen.

Ny paragraf

Med pressemeddelelsen forsøger bestyrelsen også at støtte sine to medlemmer af Odense Byråd, Per Berga Rasmussen og Anna Rytter.
Den seks mand store bestyrelse skriver blandt andet:
»?Anna Rytter og Per Berga har Bestyrelsens fulde og enstemmige opbakning.Vi er ikke uenige i det arbejde, vore repræsentanter laver i byrådet. Vi er tværtimod stolte af det.«
Dermed afviser bestyrelsen, at den skulle være utilfreds med ikke at have været informeret om de historiske budgetforhandlinger i efteråret, hvor Enhedslisten for første gang var med.
På generalforsamlingen bliver der alligevel indføjet en helt ny paragraf i partiets vedtægter, der formelt indskærper, at byrådsgruppen skal tale sammen med bestyrelsen eller oplyse det ved et medlemsmøde forud for indgåelsen af større forlig eller andre større aftaler.
Ingelise Bech Hansen erkender, at der sandsynligvis ikke skal indgås større forlig inden den ordinære generalforsamling, som senest foregår til marts.
Alligevel afviser hun, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er en overreaktion.
»Tingene kan gå meget hurtigt, for politik er uforudsigeligt. Derfor har vi besluttet at få det på plads nu, hvor der er fredstid,« siger Ingelise Bech Hansen.