Energinet Energinet og GAZSYSTEM starter Open Season for Baltic Pipe
En Baltic Pipe-forbindelse fra de norske gasfelter i Nordsøen over Danmark og Østersøen til Polen kan være en gevinst for alle parter, viser analyse. Udbudsrunde skal afklare, om økonomien hænger sammen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Energinet og polske GAZ-SYSTEM sender 6. juni 2017 en mulig kommende gasrørledning fra de norske felter i Nordsøen over Danmark til Polen i Open Season.

Open Season er en udbudsrunde, hvor selskaber i gasmarkedet kan byde ind og sikre sig kapacitet i Baltic Pipe. Buddene er forpligtende og skal afgøre, om efterspørgslen for at transportere gas frem og tilbage er tilstrækkelig stor, og der dermed er grundlag for at bygge forbindelsen.

Beslutningen er godkendt af Energinets bestyrelse.

- Økonomien skal hænge sammen. Vi skal have sikkerhed for investeringen. Kun hvis selskaber i gasmarkedet i Open Season-processen forpligter sig til at købe tilstrækkelig kapacitet i rørene i forbindelsens første 15 leveår, kan Baltic Pipe realiseres, siger Kim Andersen, bestyrelsesformand i Energinet.

Studie: En god ide

Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM S.A. fik i 2016 lavet et såkaldt feasibility studie. Resultatet viser, at Baltic Pipe-forbindelsen kan være en samfundsøkonomisk gevinst for både Danmark og Polen.

I Danmark vil forbindelsen kunne sikre lave og stabile gastariffer i årene fremover. I en tid hvor det danske gasforbrug generelt er faldende, og der langsomt bliver færre forbrugere til at dække omkostningerne til drift og vedligehold af gasnettet, kan Baltic Pipe tredoble gasflowet i de danske rør og medføre, at forbrugernes tariffer holdes i ro eller falder.

I Polen vil Baltic Pipe øge konkurrencen på gasmarkedet til glæde for forbrugerne.

Flere forsyningsveje

Derudover vil Baltic Pipe give flere forsyningsveje og dermed større forsyningssikkerhed - ikke bare i Danmark og Polen, men potentielt også i andre østeuropæiske lande og de baltiske lande samt i Sverige, der får al sin gas gennem Danmark.

- En Baltic Pipe-forbindelse kan for første gang direkte forbinde gassen i Nordsøen med forbrugere i Østeuropa, og samtidig gøre Danmark til et vigtigt knudepunkt. Grænseoverskridende forbindelser er vigtige for konkurrence og Europas fremtidige forsyning, og Baltic Pipe kan blive en gevinst, siger Kim Andersen men understreger, at projektet endelige fremtid først afgøres efter resultatet af Open Season-processen foreligger.

Hvad skal i givet fald bygges?

Baltic Pipe-projektet vil i givet fald kræve, at der laves en ny rørledning fra de eksisterende norske rør i Nordsøen til det eksisterende rørnet ved den danske vestkyst. Da gasmængderne vil stige markant, vil det kræve, at der laves endnu et rør fra gasknudepunktet Egtved over Lillebælt og Fyn. Herfra kan gassen løbe i de eksisterende rør under Storebælt. På Sjælland skal der også laves en ny rørledning, ligesom der skal lægges et rør i Østersøen til Polen og laves nye gasanlæg i Polen.

På land graves rørledningen over en meter ned i jorden, i vandet lægges rørene ned i havbunden, så de er beskyttet.

Der vil også blive brug for en stor kompressorstation, sandsynligvis på Sydsjælland, så de store mængder gas kan sættes under tryk og sendes rundt i rørsystemet.

Det er endnu ikke besluttet, hvor en eventuel rørledning og kompressorstation kan placeres.

Energinet.dk lavede i 2013 en lignede rørledning fra Egtved til den dansk-tyske grænse.

Lodsejere og lokalbefolkning vil blive inddraget

Energinet vil nu tage kontakt til kommuner og andre myndigheder for at indlede en dialog om, hvor en eventuel gasrørledning kan graves ned.

Hvis det bliver besluttet at lave Baltic Pipe, vil lodsejere og lokalbefolkninger også blive kontaktet og inddraget.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.