En milliard til arbejdsmiljø og seniorpakker

Arbejdsliv
Regeringen vil belønne virksomheder, der finder mere skånsomme arbejdsformer for ældre ansatte. (Foto: Foto: Colourbox.com)

Regeringen vil bruge en milliard kroner på at hjælpe danskere gennem et længere arbejdsliv. Pengene kommer fra Forebyggelsesfonden.

Med afskaffelsen af efterlønnen har mange danskeres arbejdsliv fået en ekstra stressfaktor, skriver Politiken søndag.

Nu må de fleste lønmodtagerne indstille sig på at arbejde mere og længere, end de havde regnet med. Netop derfor skal arbejdsmiljøet være i orden, og det gælder både det fysiske og det psykiske, fastslår beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

- Arbejdsmiljøet fortjener en mere central placering i den samlede arbejdsmarkedspolitik. Vi har mange arbejdsulykker, vi har rigtig mange arbejdsskader, og der er et stort sygefravær i Danmark. Derfor skal arbejdsmiljøet fylde meget mere, siger Mette Frederiksen til Politiken.

Som led i finanslovsforslaget for 2013 og med Enhedslistens støtte vil hun ændre navn på den statslige Forebyggelsesfond til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og lægge beslag på én milliard kroner fra fondens pengekasse.

Pengene skal i de kommende år i store træk deles ligeligt mellem indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og at hjælpe og fastholde de ansatte, der bliver syge, så de ikke ryger ud af arbejdsmarkedet.

- Som arbejdsmarkedet fungerer i dag, arbejder man enten på fuldtid, eller også går man på efterløn. Men måske kunne vi indrette arbejdsmarkedet mere smidigt, så vi får en mere gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Hvis du eksempelvis arbejder i en daginstitution, hvor der er mange tunge løft, er det jo ikke sikkert, at du som 60-årig skal arbejde der, hvor der er flest børn, der skal løftes. Derfor sætter vi helt specifikt 130 millioner kroner af til at udvikle seniorarbejdsmarkedet med det, vi kalder seniorpakker, siger Mette Frederiksen til Politiken.

Forebyggelsesfonden blev skabt i 2006 i forbindelse med velfærdsforliget, der hævede efterløns- og pensionsalderen. I årenes løb har der været langt flere ansøgninger, end der kunne ydes støtte til. Blandt de projekter, der har fået støtte, er eksempelvis slagteriet Danish Crown, der har fået 12 millioner kroner til et ergonomiprojekt for slagteriarbejdere.

I LO er der tilfredshed med en del af regeringens satsning i kampen for et bedre arbejdsmiljø, men der er også kritik.

- Det er problematisk, at det er i Forbyggelsesfondens regi, at der skal findes penge til at reparere skader efter tilbagetrækningsreformen, der de facto afskaffer efterlønnen. På den måde bliver der taget penge fra indsats for et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der burde kunne findes friske penge til at rydde op efter efterlønsindgrebet, siger næstformand Lizette Risgaard fra LO til Politiken.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand