Elever risikerer at tabe matematisk kunnen
Der bliver ikke nogen mundtlig afgangsprøve i niende klasse i matematik til sommer. Det skader motivationen, og lærere og elever frygter, at de matematiske evner bliver ringere

Ingen elever fra niende klasse vil til sommer blive bedt om at redegøre for Pythagoras’ læresætning til en mundtlig prøve. For der bliver ingen mundtlig afgangsprøve i matematik. Det ved elever og lærere allerede nu. Matematik er nemlig ikke et af de tre fag, som eleverne efter en ny ordning obligatorisk skal eksamineres i mundtligt.

De tre obligatoriske fag er dansk, engelsk og fysik/kemi, og derudover skal folkeskolens afslutningsklasser op til yderligere to prøver, som udtrækkes fra en naturvidenskabelig og en humanistisk gruppe. Men i år bliver ingen mundtlige prøver ud over de tre obligatoriske fag, fordi der ikke er tildelt tid til de lærere, der skal gennemføre eksaminerne.Og det skaber stor bekymring hos både lærere og elever.
»Jeg er meget frustreret over, at matematik ikke får mulighed for at være afgangsprøve-fag. Det burde være blandt de obligatoriske fag,« siger formanden for Danmarks Matematiklærerforening, Lene Christensen.Selvom eleverne til sommer skal til skriftlig prøve i matematik, frygter Lene Christensen, at den manglende mundtlige prøve vil gå ud over læreres og elevers motivation.
»Vi har gjort meget ud af at sige, at lærerne skal fortsætte undervisningen, som de plejer. Men jeg frygter, at fokus vil blive flyttet til den skriftlige prøve. Vi ved, at det betyder noget for både lærere og elever, når der er en prøve. Det gør, at der bliver strammet lidt ekstra op,« siger hun.

Haarder afviser

Også eleverne er utilfredse med den nye ordning.
»Vi så helst, at man kom til prøve i mundtlig matematik, når det er et fag, der bliver lagt så meget vægt på i undervisningen. Skræk-scenariet er, at eleverne ikke prioriterer matematik lige så højt som tidligere og for eksempel ikke tager noter, fordi det ikke er et mundtligt prøvefag,« siger formanden for Danske Skoleelever, Anemone Birkebæk.Kritikken undrer undervisningsminister Bertel Haarder (V):
»For mig har matematik altid været forbundet med skriftlighed. Derfor forstår jeg ikke, at manglende mundtlige prøver er noget stort problem.«

Til gengæld beklager han, at det ikke er lykkedes at få den nye afgangsprøve-ordning på plads inden sommer. Årsagen skyldes en uenighed blandt Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.
»Uenigheden består i, at fagforeningen kræver penge for at dispensere fra kravet om 14 måneders varsel før en mundtlig eksamen. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få parterne til at enes, men det er ikke lykkedes, og det beklager jeg,« siger Bertel Haarder (V) og tilføjer:»Derfor bliver der indtil videre flere skriftlige prøver og færre mundtlige, desværre.«