EL-profil: Vi har ikke svigtet de arbejdsløse - men 'shitstormen' er velfortjent

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

HYKLERI ER ET STÆRKT ORD, det skal ikke slides op på småting. Jeg ved bare ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, når jeg hører socialdemokrater og SF'ere anklage Enhedslisten for at svigte de arbejdsløse og syge i forbindelse med borgmestervalget i København.

BESKYLDNINGEN KOMMER FRA to partier, der gennemførte VKO-partiernes dagpengeforringelser, med det resultat, at mere end 80.000 har mistet dagpengeret, og mange mister deres forsørgelse. De gennemførte yderligere forringelse af efterlønsordningen og tog det første skridt til løbende forhøjelse af pensionsalderen. De lod pensionister, syge og arbejdsløse betale små 4 mia. til skattesænkninger, der kommer de højtlønnede til gavn. De skar sygedagpengeperioden ned til 22 uger, sænkede kontanthjælpen for de 25-29 årige, indførte nyttejob, hvor ledige udfører overenskomstdækket arbejde for helt ned til 43,- kr. i timen. De fjernede fagforeningernes forhandlingsret for fleksjobberne, som nu står forsvarsløse over for griske arbejdsgivere. De gjorde det lovligt, at kommunerne kan jage syge mennesker med helt ned til nul minutters arbejdsevne ud i den ene nedværdigende og ødelæggende praktik efter den anden.

Der står RSSF på alt dette, gennemført af Thorning-regeringen sammen med de blå, herunder DF (der dog holdt sig væk for forringelserne af førtidspension-fleksjob). Hykleri er et mildt ord for deres pegen fingre af Enhedslistens valg af borgmesterpost. Socialdemokraterne løber dog med førstepræmien, de kunne som 3. vælger selv have taget posten som beskæftigelsesborgmester.

ALT DET ER SELVFØLGELIG ingen trøst for de mange reformramte, der havde set frem til, at en progressiv beskæftigelsesborgmester ville rydde op i en rådden forvaltning. Jeg forstår, om nogen, deres skuffelse og vrede. Men er det rimeligt at sige, at Enhedslisten har svigtet dem? Det mener jeg ikke. Enhedslisten har ikke lovet, at man ville tage den post. I det hele taget er det vel underligt at tale om svigt i den sammenhæng. Hvad så med de udsatte børn, de unge, de gamle? Svigter vi så også dem, ved ikke at tage posterne som socialborgmester og sundhed-omsorgsborgmester?

En ting er dog helt sikkert: Det var en alvorlig fejl, at Enhedslisten Kbh. ikke meldte klart ud, hvordan man ville prioritere, at man ikke tog diskussionen på forhånd med de mennesker, det drejer sig om, og sammen med dem lagde en plan for, hvordan man ville så ville føre kampen i beskæftigelsesudvalget. På den led er ”shitstormen” velfortjent, og det erkender man også hos Enhedslisten i København.
Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt hvem der sidder for bordenden, selvom det er flertallet i udvalget der bestemmer. Det er jo derfor, at Enhedslisten Kbh. valgte at fortsætte mange års arbejde med at udvikle København til en socialt ansvarlig og grøn hovedstad, med posten som beskæftigelsesborgmester som 2. valg.

VI SKAL VIDERE, sammen med de reformramte, sammen med fagbevægelsen og sammen med de socialdemokrater og SF'ere der er enige i vores kritik af reformerne. Borgmesterpost eller ej, så er opgaven i København nøjagtigt den samme, som den hele tiden har været. Der skal ryddes op i en rådden forvaltning, borgerne skal have en værdig og hurtig afklaring af deres situation, der skal skønnes til borgernes fordel. Den nye borgmester skal holdes fast på den tidligere borgmesters krav til ministeren om, at loven skal ændres. Jeg håber, at S og SF vil sikre flertal for at pålægge borgmesteren en sådan politik.

PÅ CHRISTIANSBORG fortsætter vi selvfølgelig kampen for at få ændret en umenneskelig lovgivning. Vi er i en helt afgørende fase. Mere end 130 faglige organisationer står nu bag en række klare og konkrete krav til ændringer. Men kan vi regne med Socialdemokratiet og SF i den kamp? Vil de kræve, at loven bliver ændret, så kommunerne forhindres i at behandle syge og svækkede borgere på den måde, som det for eks. sker på Jobcenter Lærkevej? Vil de stå fast på radikale forbedringer af borgernes retssikkerhed, også selv om det medfører, at de skal opsige forliget og tage kampen ved næste folketingsvalg? Vil de tage ansvar?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.