EL-profil til fagforening: I spænder ben for kvinderne
Blog

Af Finn Sørensen
Se alle blogindlæg

Om Finn Sørensen

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DE OFFENTLIGT ANSATTES organisationer har opfordret politikerne til at komme med en pose penge til deres overenskomstforhandlinger i 2018. Puljen skal øremærkes til at gøre op med de kæmpe lønforskelle på mellem 10 og 30 % mellem mænd og kvinder i den offentlige sektor.
Straks råber de Konservatives Mette Abildgaard op om, at det er indgreb i den frie forhandlingsret. Skal vi le eller græde?

FOR DET FØRSTE er det ikke noget indgreb, det er en pulje, som parterne kan fordele, eller lade være.

FOR DET ANDET Det er da en overraskende omsorg de Konservative viser for den danske overenskomstmodel. Den slags fine følelser havde de ikke i 2013, da de støttede Bjarne Corydons lovindgreb i lærerkonflikten, sammen med Venstre, DF, Socialdemokrater, Radikale og SF.
Det var i øvrigt det groveste nogen sinde. Aldrig tidligere har man fjernet alle indgåede lokalaftaler, som man gjorde med lærernes i 2013.
Tænk, hvis det var sket på Metals og industrioverenskomstens område, så havde der stået 250.000 foran Christiansborg.

MEN NU SKAL VI SÅ høre Metals forbundssekretær Keld Bækkelund sammenligne de offentligt ansattes ønske om ligelønspulje med indgrebet i lærerkonflikten – som han med rette kalder ”voldtægt” af den danske model (jeg synes bare ikke Metal brugte så stærke ord den gang!).

Han mener også, at de offentligt ansattes ønske om en ligelønspulje er at ”spille hasard” med den danske model. Det er det rene vrøvl. Som bevilligende myndighed på arbejdsgiverside har folketinget selvfølgelig lov til at sætte en pulje af til ligeløn, så længe vi ikke griber ind i overenskomsten. Det manglede også bare.

Som sygeplejerskernes formand Grethe Christensen påpeger, så har Christiansborg selv skabt problemet med en utrolig hierarkisk lønstruktur i det offentlige (kvinderne i bunden!), nemlig da man gennemførte tjenestemandsreformen i 1969.

I STEDET BURDE METAL bakke de offentligt ansatte op. Et ordentligt lønløft til de lavtlønnede (kvinder) i den offentlige sektor i 2018 kunne jo blive en god løftestang for de privatansatte i deres overenskomstforhandlinger i 2020?

Der er jo også lavtlønsproblemer, så det vil noget, så i virkeligheden sparker de jo sig selv bagi. De vil jo også være en støtte til de mange medlemmer af Metal, der er gift med lavtlønnede offentligt ansatte. Mon ikke de undrer sig over forbundets udmelding?

Jeg synes i hvert fald at Metal skulle skamme sig over at spænde ben for ligelønskampen!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.