Blogindlæg EL-profil: Derfor er 30 timers arbejdsuge nødvendig!
"En 30 timers uge vil give job til flere, mindre stress, mere tid til det gode liv med familie og venner," skriver Enhedslistens Finn Sørensen.

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

170.000 SØGER forgæves et job. Hver dag er 35.000 sygemeldt på grund af stress. Mere end halvdelen af småbørnsfamilierne kan ikke få hverdagen til at hænge sammen. Vi arbejder simpelt hen alt for meget. Og nu er en ny bølge af robotteknologi på vej, som gør endnu flere overflødige. Alligevel forlanger arbejdsgiverne og de fleste partier i folketinget, at vi arbejder mere, hurtigere og længere.

Det går bare ikke!

Kortere arbejdstid har altid været et godt svar på de problemer. Men det er mere end 25 år siden, vi sidst har fået en arbejdstidsforkortelse. I samme periode er uligheden vokset dramatisk. De 10 procent rigeste er kun blevet rigere, de 10 procent fattigste fattigere. Og lønmodtagernes andel af virksomhedernes overskud er blevet mindre.  

Nu må det være lønmodtagernes tur. Det mener Enhedslisten. Derfor rejser vi nu debatten om at indføre en 30 timers arbejdsuge. Det sker i form af et større debatoplæg, som i disse dage udsendes til alle landets faglige organisationer, til alle, som vil tage del i debatten.

DET ER ikke svært at begrunde. En 30 timers uge vil give job til flere, mindre stress, mere tid til det gode liv med familie og venner. Mere tid til at tage del i samfundet.

30 timer er også godt for ligestillingen. Det giver mere tid til at deles om arbejdet i hjemmet, deltidsjob veksles til fuld tid. Og det er godt for klimaet – mere tid til at leve bæredygtigt, i stedet for at købe og smide væk.

Arbejdsgivere, højrefløjen, økonomerne vil råbe op om uansvarlighed og verdens undergang. Det har de gjort de sidste 100 år, når vi krævede kortere arbejdstid. Alligevel er arbejdsugen forkortet med 23 timer, og ferien blevet længere i den periode – og samfundet er blevet umådeligt meget rigere.

Men selvfølgelig er det ikke gratis. Vi skal have fuld løn og personalekompensation, så vi ikke skal gå ned i løn og løbe stærkere. Her kan vi finde pengene: Virksomhederne bidrager med en del af overskuddet. Produktiviteten øges gennem teknologiske fremskridt. Færre sygedage, færre nedslidte og flere i arbejde skaber bedre offentlig økonomi. Lønmodtagerne kan veksle en del af reallønsfremgangen til kortere arbejdstid, og samtidig løfte de lavtlønnede.

ARBEJDSTID AFTALES ved overenskomsterne. Det skal politikerne ikke blande sig i. Målet er at få sat kravet øverst ved fremtidige overenskomstforhandlinger. Ingen arbejdstidsforkortelse er blevet gennemført uden at fagbevægelsen var villig til at kæmpe for det.

30 timers arbejdsuge er en vej til et samfund, hvor det gode arbejdsliv og det gode liv er i centrum. Det er muligt at nå derhen. Lad os gå i gang med at diskutere hvordan. Læs mere her!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News