Eksporten falder - men overskuddet øges
De danske minkskind var en af succeshistorierne på den danske handelsbalance i maj, hvor overskuddet er øget.

Overskuddet på den danske handelsbalance er steget, selvom selve varehandlen er blevet mindre, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Overskuddet på handelsbalancen i maj var 7,6 milliarder kroner, hvilket er 0,8 milliarder højere end i april, hvis man ser bort fra skibe og fly.

I maj faldt eksporten med 0,9 procent og importen med 2,7 procent.

Tallene dækker dog over store udsving på de enkelte varegrupper. Eksempelvis er eksporten af råstoffer steget 80,6 procent som følge af et rekordstort salg af minkskind til Hongkong og Kina.

Ser man på udviklingen over de seneste tre måneder, ligger den samlede vareeksport dog stort set uændret.

- Det samlede billede er således, at eksporten fortsat befinder sig tæt på et rekordhøjt niveau, men har dog ikke formået at vokse yderligere over de seneste måneder, skriver Nykredits seniorøkonom Tore Stramer i en kommentar.

- Der er således også meget, der tyder på, at eksporten så småt er ved at give efter for gældskrisen og den recession, der i øjeblikket præger europæisk økonomi, skriver han.

Eksporten til Tyskland, som er Danmarks største handelspartner, faldt med 4,0 procent blandt andet som følge af mindre salg af råolie og dele til vindmøller.

Til gengæld steg eksporten til vores næststørste handelspartner, Sverige, med 3,7 procent især på grund af olieprodukter samt til USA med 7,6 procent i kraft af øget salg af blandt andet vindmøllegeneratorer og brændselsolier.

I samme periode faldt importen fra USA derimod med 16,1 procent. I maj stod USA således for mere end en tredjedel af Danmarks samlede handelsoverskud.

- Eurolandene har over det seneste halve år skruet ned for deres import, hvilket har svækket dansk eksport, siger chefkonsulent Allan Sørensen, Dansk Industri, i en kommentar.

- Heldigvis har eksporten ud af Europa klaret sig forholdsvist godt og har været med til at sikre en svag fremgang over det seneste år, siger han.

/ritzau/